"Sibbomodellen" ska få ledamöter att sluta bråka

Eveliina Heinäluoma (SDP), färsk riksdagsledamot, med sin pappa Eero som den här gången ställer upp i EU-valet. Längst till höger Mika Niikko (Sannf). Bild: Niklas Tallqvist

Både president Sauli Niinistö och talman Antti Rinne tog på olika sätt upp hur politiken kan se ut att vara fylld av konflikt och gräl. Men vad behöver göras? Här är förslag från fyra unga ledamöter.

– Inför val betonar vi skillnaderna mellan oss och våra konkurrenter. Efter valet bör fokus ligga på nationens gemensamma intresse. Ni är inte här för att bredda klyftorna, utan för att minska dem, sa...