Sibboläkare vill minska strokerisken hos diabetespatienter

– Högt övre blodtryck och diabetisk njursjukdom är riskfaktorer för stroke hos personer med typ 1-diabetes. För att fånga upp dem i tid är det viktigt med en bra vårdkontakt, säger diabetesläkaren Stefanie Hägg-Holmberg. Bild: Niklas Tallqvist

En del personer med diabetes löper högre risk än andra att få en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Dem vill läkaren Stefanie Hägg-Holmberg hjälpa i tid. Hon är expert på kopplingen mellan typ 1-diabetes och stroke.

Stefanie Hägg-Holmberg arbetar som ansvarig diabetesläkare vid Nickby hälsocentral i Sibbo. I våras disputerade hon med en avhandling om kopplingen mellan typ 1-diabetes och stroke. Studierna fö...