SFV ser till helheten

Problemet med huvudstadsregionens lärarbrist får en riktad insats bland annat genom stödet till den nya lärarutbildningen i Helsingfors.

Sture-Christian Eklund påpekar (HBL Debatt 27.9) att SFV inte bemött K-G Backholms fråga (HBL Debatt 20.9) om tidigare försäljning av lägenheter, samt subventionerade hyror för lärare i en del av dessa lägenheter.

För knappt tio år sedan sålde Svenska folkskolans vänner (SFV) ut ett antal lägenheter på olika håll i Svenskfinland, som ett led i strategin att förenhetliga fastighetsinnehavet och därigenom effektivera fastighetsförvaltningen, samt att jämna ut förmögenhetsfördelningen mellan fastigheter och värdepapper. I samband med dessa försäljningar köpte föreningen ett helt hus i Tölö som gjordes till hyreshus.

Samtidigt beslöt föreningen att, i stället för att gynna ett begränsat antal personer med en subventionerad boendekostnad, främja hela den svenska utbildningssektorn i Svenskfinland, där problemet med huvudstadsregionens lärarbrist får en riktad insats bland annat genom stödet till den nya lärarutbildningen i Helsingfors.

Wivan Nygård-Fagerudd, ordförande, Johan Aura, kanslichef, Svenska folkskolans vänner

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning