SFV ser till helheten

Problemet med huvudstadsregionens lärarbrist får en riktad insats bland annat genom stödet till den nya lärarutbildningen i Helsingfors.

Sture-Christian Eklund påpekar (HBL Debatt 27.9) att SFV inte bemött K-G Backholms fråga (HBL Debatt 20.9) om tidigare försäljning av lägenheter, samt subventionerade hyror för lärare i en del av dessa lägenheter.

För knappt tio år sedan sålde Svenska folkskolans vänner (SFV) ut ett antal lägenheter på olika håll i Svenskfinland, som ett led i strategin att förenhetliga fastighetsinnehavet och därigenom effektivera fastighetsförvaltningen, samt att jämna ut förmögenhetsfördelningen mellan fastigheter och värdepapper. I samband med dessa försäljningar köpte föreningen ett helt hus i Tölö som gjordes till hyreshus.

Samtidigt beslöt föreningen att, i stället för att gynna ett begränsat antal personer med en subventionerad boendekostnad, främja hela den svenska utbildningssektorn i Svenskfinland, där problemet med huvudstadsregionens lärarbrist får en riktad insats bland annat genom stödet till den nya lärarutbildningen i Helsingfors.

Wivan Nygård-Fagerudd, ordförande, Johan Aura, kanslichef, Svenska folkskolans vänner

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning