SFV-medlemmar vill se regimskifte

Karl-Gustav Backholm, tidigare medlem i Svenska folkskolans vänners förvaltningsråd, vill ruska om föreningen och hoppas att så många medlemmar som möjligt går till årsmötet för att rösta in nytt folk i styrelsen. Bild: Leif Weckström

Skandalomsusade föreningen Svenska folkskolans vänner väljer ny styrelse vid årsmötet om några veckor. Efter kalabaliken kring den planerade lyxvåningen åt kanslichefen höjs bland medlemskåren röster för att det väljs in styrelsemedlemmar som har hårdare koll på hur föreningen använder sina pengar.

SFV-medlemmen Karl-Gustav Backholm som satt med i SFV:s förvaltningsråd från början av 1990-talet till mitten av 2000-talet, har följt med uppståndelsen kring lyxvåningen och är kritisk till hur SFV har skötts de senaste åren. Backholm nöjer sig inte med att avgående ordföranden Per-Edvin Persson förra veckan tog på sig skulden och sade att han inte hade informerat resten av styrelsen om storleken på tjänstebostaden.

Karl-Gustav Backholm hoppas att föreningens medlemmar den här gången går man ur huse och besöker årsmötet den 27 mars för att där välja in nytt folk i styrelsen.

– Jag hoppas att det inte går som det hittills har brukat: att styrelsen omväljer sig själv. Det skulle behövas en frisk fläkt: att medlemmarna ruskar om föreningen och väljer in nya styrelsemedlemmar.

"Sätt styrelsen på kurs i juridik och etik"

Backholm är också kritisk till att styrelsen åkte på resa till Kanada i businessklass:

– I stället för att åka på en dyr resa till Kanada borde styrelsen gå en kurs i föreningsjuridik och -etik.

Backholm påpekar att en förening är befriad från skatt bara ifall verksamheten är allmännyttig. Han upplever att SFV under avgående ordföranden Per-Edvin Persson har fjärmat sig från bygdesvenskheten och sitt uppdrag.

Lyxbostaden är inte den enda fadäsen som irriterar: Backholm ondgör sig också över att SFV tidigare gick in och stödde Musikhuset som stod klart år 2011 med en miljon euro, ett beslut som enligt Backholm inte var förenligt med föreningens ändamålsparagrafer.

Backholm som innan pensioneringen arbetade som placeringsrådgivare, skattespecialist och med fastighetsinvesteringar vid Nordea och dess företrädare Föreningsbanken, anser att SFV skulle behöva en inre revisor.

– Då kunde man undvika den här typen av totalhaverier. Det finns ändamål som är betydligt viktigare och som är förenliga med det som SFV ska syssla med.

Backholm har tänkt mycket på varför det gick som det gick i SFV:

– Frestelsen att använda pengarna på ett icke ändamålsenligt sätt växer när det inte finns någon som övervakar verksamheten och ordföranden blir alltför god vän med chefen.

Lars Nyström i Borgå som är vice ordförande i Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner och i och med sin position har rösträtt på moderföreningens årsmöte, har också med bestörtning tagit del av de nu inställda planerna på att förse kanslichefen med en lyxbostad:

– Visst har det väckt negativa tankar, säger Nyström som är redo att rösta in nytt folk i SFV:s styrelse för att förhindra liknande fadäser framöver.

Karl-Gustav Backholm föreslår en omorganisering av SFV för att återskapa föreningens förtroende i allmänhetens ögon och bland nuvarande och framtida donatorer.

Backholm föreslår att SFV separerar kapitalförvaltningen från det kulturella arbetet.

– Förvaltningsrådet skulle tillsammans med en ekonom självständigt sköta föreningens finanser, medan styrelsen enbart skulle ha hand om den kulturella biten som styrelsemedlemmarna har insikter i.

"Misstag kan ske i de bästa av familjer"

Men det finns också medlemmar som har överseende. En av dem är Stig Dreijer i Mariehamn som har en bostad i grannhuset till amerikanska ambassaden i Brunnsparken i Helsingfors. Bostaden kommer efter hans död att tillfalla SFV.

– Historien med SFV:s tjänstebostad var en riktig tabbe. Så gör man bara inte och det var tråkigt att läsa om saken i tidningen, säger Dreijer som ändå inte har övervägt att riva sitt testamente på grund av skandalen.

Dreijer säger att misstag av det här slaget kan ske "även i de bästa av familjer".

– Jag tycker trots det skedda att SFV är en jättefin organisation och jag uppskattar föreningens verksamhet och bildningssträvanden, säger Dreijer som har förtroende för styrelsen och tänker ta sig till årsmötet för att stöda styrelsen.

SFV har två föreningar

SFV har två föreningar: Svenska folkskolans vänners understödsförening r.f med kring 8 500 medlemmar och moderföreningen Svenska folkskolans vänner r.f. med knappt 400 medlemmar.

Arrangemanget med en moderförening och en understödsförening, som ett slags gräsrotsorganisation utan egentlig makt över föreningens tillgångar, skapades med en stadgeändring år 1971.

SFV:s historik från 1982 och även styrelseprotokollen berättar mycket knapphändigt om bakgrunden, men arrangemanget gjordes med största sannolikhet i svallvågorna av det radikala studentåret 1968 – man upplevde som en stor risk att föreningen kunde kapas av element med helt andra idéer än de som beskrevs i de ursprungliga syftesparagraferna och även att det ackumulerade kapitalet därför var i fara.

Årsmötet är föreningarnas högsta beslutande organ och under årsmötet tillsätts bland annat styrelsen, och fastställs bokslutet för föregående år.

Konstruktionen betyder att medlemskåren i moderföreningen övervakar SFV:s styrelse.

Hittills har SFV:s årsmöten varit odramatiska tillställningar där styrelsen i regel har omvalt sig själv.

Tidvis då någon i styrelsen har undanbett sig återval eller passerat åldersstrecket på 68 år, har nya medlemmar valts in.

Styrelseordföranden Per-Edvin Persson kommer att lämna styrelsen efter årsmötet. Wivan Nygård-Fagerudd har tillfrågats att efterträda honom.

En tredjedel av styrelsens nio medlemmar står varje år i tur att avgå.

Svenska folkskolans vänner r.f. håller sitt årsmöte måndagen den 27 mars. För att få rösta på årsmötet måste medlemmarna kvittera ut röstsedlar på föreningens kansli tre dagar innan mötet.

Understödsföreningen håller sitt årsmöte torsdagen den 23 mars.

Källa: Svenska folkskolans vänner, HBL

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning