SFV-kalendern påverkas av vem som dött

Vi har en jämn könsfördelning i åtanke då vi sammanställer minnesrunorna, men i praktiken går det inte alltid att genomföra.

Jonathan Lutz frågar (HBL Debatt 8.6) varför kvinnorna är så få bland de minnesrunor som publicerades i SFV:s årsbok SFV-kalendern 2021.

Orsakerna är många och mångbottnade. Den viktigaste aspekten är kanske att SFV endast återpublicerar redan skrivna runor. Endast i undantagsfall, om ingen minnesskrift ingått någonstans, skriver redaktionen egna nekrologer. Det gjorde jag till exempel när det gällde Birgitta Ulfsson för några år sedan. Ur historiskt perspektiv återspeglar dessutom minnesrunorna – som även Lutz på sätt och vis konstaterar – samhället som det såg ut för kanske 40 eller 50 år sedan. Denna latens om nuvarande sensibiliteter finns förstås alltid inbyggd i en textsamling av denna typ.

Till sist kan vi lite krasst konstatera att minnesrunesamlingen i SFV-kalendern av naturliga skäl påverkas av vem som råkat dö under föregående år – ett faktum som inga goda intentioner kan påverka. Vi har alltså en jämn könsfördelning i åtanke då vi sammanställer minnesrunorna, men i praktiken går det inte alltid att genomföra.

För några år sedan startade vi webbplatsen www.minnesrunor.fi. Vi hoppas innerligt att alla som känner att någon bortgången person vore värd en minnesruna, skriver och skickar in en nekrolog och en bild. Och att alla som skriver och skickar in nekrologer till tidningarna, även e-postar dem till redaktion@sfv.fi. Av utrymmesskäl kan inte alla publiceras i SFV-kalendern, men alla publiceras garanterat på www.minnesrunor.fi, där man även kan söka gamla runor och få tips om hur man skriver en minnesruna.

Rabbe Sandelin, årsboksredaktör, Svenska folkskolans vänner

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning