SFV har avstått från skolverksamhet och blivit något av en placeringsfond

Bild: Wilfred Holdonen

SFV:s debatteknik att inte ge relevanta svar är föga konstruktiv och ovärdig en bildningsorganisation.

I sitt inlägg (HBL Debatt 3.10) säger ordförande Wivan Nygård-Fagerudd och kanslichef Johan Aura vid Svenska folkskolans vänner (SFV) att man ser till helheten. Det vill jag också göra, och det finns många helheter. Här min syn på helheten under de senaste åren SFV varit föremål för kritisk debatt i denna tidning i ett för mig avlutande inlägg.

För några år sedan gjorde SFV en tolvpersoners lyxresa till Kanada, någonting man kallade utbildningsresa. Samtidigt planerade man att ge sin kanslichef en bostadsförmån värd hela 9 000 euro per månad, vilket med beaktande av att kanslichefen redan hade en förvånansvärt hög lön var oförsvarligt.

SFV är en så kallad allmännyttig förening och är i denna egenskap skattefri på grund av att inkomsterna ska användas för allmännyttig verksamhet och kulturarbetare. Det rimmar därför väldigt illa med lagen, såvida det över huvud taget rimmar med lagen, att göra lyxresor till andra sidan jordklotet och att ge personalen oskäliga löneförmåner. Projektet med lyxlägenheten avbröts dock tack vare ingripande av en journalist vid HBL. Med tanke på skattefriheten är det ytterst betänkligt att man vägrade uppge de kostnader lyxresan orsakade, av allt att döma på grund av att man inte hade rent mjöl i påsen. Det vore intressant för skattebetalarna att veta vad de varit med om att finansiera och vad det kostat.

Knappast är det någon annan än SFV:s styrelse och dess ordförande som anser att förenämnda aktiviteter är etiskt försvarbara. Det som allra mest förvånat mig i denna härva är att styrelsen, eller i varje fall dess ordförande, öppet och frejdigt i debatten som fördes försvarat denna framfart, särskilt med beaktande av att föreningen är en ideell förening med bildningsverksamhet som ändamål. Jag hoppas innerligt att detta försvar gjorts av okunnighet eller aningslöshet och inte beroende på bristande moral.

I mitt inlägg (HBL Debatt 20.9) förvånade jag mig över att SFV sålt lägenheter inköpta för att bidra till att lärare ska ha råd att jobba i Helsingfors, vilket långa tider varit ett kroniskt problem och påtalats i många sammanhang, bland annat i denna tidning. SFV svarade undflyende genom att tala om något helt annat, vilket gjorde att en vaken läsare ingrep och ställde frågor.

I sitt svar (HBL Debatt 3.10) var SFV lika undflyende och sade att man såg till helheten genom att ge pengar till lärarutbildningen, men samtidigt glömde man berätta att detta vore lika möjligt med behållande av hyreslägenheterna, eftersom dessa gav en hygglig avkastning. Allt förnuft talar för att försäljningen av lägenheterna försvårar en lösning av den akuta krisen i Helsingfors. Jag har svårt att begripa försäljningen, men det mänskliga förståndet är som känt begränsat (medan dumheten saknar gränser). SFV:s debatteknik att inte ge relevanta svar är föga konstruktiv och ovärdig en bildningsorganisation.

Verkligheten är mer underbar än dikten. Det råkade sig nämligen så att inköpet av de cirka 30 lägenheter som gjordes för ett tjugotal år sedan för lärare i Helsingfors indirekt ledde till en annan synnerligen lyckad fastighetsaffär utan vilken SFV:s förmögenhetsställning i dag vore en helt annan. Jag har i annat sammanhang i detalj redogjort för denna otroliga och för SFV mycket lyckliga tilldragelse. SVF kan egentligen tacka de man hjälpte för att man fick hjälpa dem.

I dag har föreningen allt mer avstått från verksamhet i form av folkhögskolor och så vidare, och blivit något av en placeringsfond. Man får hoppas att verksamheten finner nya vägar och spännande aktiviteter den finlandssvenska bildningskulturen till fromma, en kultur som är allt mer trängd inte minst i den viktiga Helsingforsregionen.

Detta är min syn på helheten under de senaste åren under denna korta tid i föreningens långa och i övrigt ärevördiga historia.

K-G Backholm, Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning