SFV finansierar språkgranskning av läromedel

Bild: KSF-media-arkiv/Nina Ahtola

Svenska folkskolans vänner beviljar 30 000 euro för språkgranskning av svenska läromedel.

För språkgranskningen står Svensk Presstjänst som ska stödja förlaget Schildts & Söderströms i genomgången av nya läromedel.

– Det är viktigt att de finlandssvenska eleverna får läromedel av hög kvalitet. Förutom sakkunskapen i ämnet måste även språket vara korrekt och tidsenligt, säger kanslichef Johan Aura på SFV i ett pressmeddelande.

De nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet har lett till att läromedlen förnyats.

– Det är viktigt att språket i läromedlen är levande och i enlighet med det språkbruk som gäller i dag. Svensk Presstjänst arbetar med språkutveckling och ett fortsatt samarbete med dem är viktigt och relevant, säger läromedelschef Nils Saramo på Schildts & Söderströms.

Språkgranskningen tar också fasta på genusaspekter, mångfald och ett inkluderande språkbruk.

Utöver samarbetet med Schildts & Söderströms upprätthåller Svensk Presstjänst språkvård också i de finlandssvenska mediehusen HSS Media, KSF Media och Svenska Yle.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00