SFV debatterar dumt

Då en organisation som SFV får så här allvarlig kritik borde dess ledare sätta sig ner och fundera över hur man bäst kunde förklara – inte försvara – varför dess strategi i detta fall delvis slagit fel.

Wivan Nygård-Fagerudd och Johan Aura (HBL Debatt 3.10) påstår att jag (HBL Debatt 27.9) "påpekar att SFV inte bemött K-G Backholms fråga" (HBL Debatt 20.9). Det har jag aldrig påstått, utan jag lät tydligt förstå att SFV svarar (HBL Debatt 23.9) på hans insändare på ett mycket dumt sätt.

För det första förbiser SFV i sitt genmäle till Backholm att bakgrunden till hans insändare är en HBL-artikel (15.9) under rubriken "Svenska daghem skriker efter personal" och frågan gäller situationen för lärare i Helsingfors och i synnerhet för småbarnspedagoger. Backholm vill minnas att SFV någon gång vid millennieskiftet köpte "cirka trettio bostäder som hyrdes ut till skälig hyra åt lärare" och att han "Cirka 15 år senare stötte på en mycket etablerad fastighetsmäklare ... som förundrade sig över hur snabbt föreningen sålt många bostäder i Tölö och frågade mig varför denna panikartade utförsäljning". Detta samtal fördes alltså kring 2015. Som HBL-artikeln tydligt visar är bristen på bostäder för småbarnslärare i Helsingfors fortfarande akut och kronisk hösten 2019.

För det andra undviker SFV nogsamt att kommentera Backholms kritik av att organisationen samtidigt, som den "missgynnar sentida lärare med små löner", "planerade att som löneförmån ge sin synnerligen högt avlönade nya kanslichef en lyxbostad", som enligt tidningsuppgifter senare kunde hyras ut "till ett pris av 9 000 euro per månad". Det här var verkligen skandalöst! Backholm frågar med rätta vad "de fattiga folkskollärare som en gång i tiden bildade Svenska folkskolans vänner i dag skulle tänka" om dylika piruetter.

Då en organisation som SFV får så här allvarlig kritik borde dess ledare sätta sig ner och fundera över hur man bäst kunde förklara – inte försvara – varför dess strategi i detta fall delvis slagit fel och daghemslärare i Helsingfors blivit lidande samt beklaga skandalen med lyxlägenheten åt kanslichefen. Att inte kunna medge fel och brister inom den egna organisationen, utan genast börja försvara sig med att berätta om allt det goda den gör i övrigt är ett billigt trick, som organisationer och politiker brukar ta till då de inte har rent mjöl i påsen. Denna gång reagerade jag och ville slå ett slag för en renhårig och öppen debatt i HBL.

Sture-Christian Eklund, Helsingfors

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning