SFP:s Wickström hoppas på 275 miljoner euro för Esbostadsbanan

Henrik Wickström är kommunstyrelseordförande i Ingå och en av tre vice ordföranden för SFP. Bild: Jenny Jägerhorn-Tabermann/SPT

Henrik Wickström vill stimulera ekonomin genom investeringar i järnväg.

Svenska folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström anser att investeringar i infrastruktur är ett bra sätt att stimulera ekonomin och skapa tillväxt. Han lyfter specifikt fram Esbostadsbanan. Ingåpolitikern anser att järnvägsinvesteringen skulle gynna de västnyländska kommunerna samtidigt som han ser den som en klimatgärning.

– Genom att bygga Esbostadsbanan kunde man öka kapaciteten på kustbanan betydligt, vilket skulle stödja utvecklandet av hela södra Finland, säger Wickström i ett pressmeddelande.

Planeringen är gjord och nu hoppas Wickström att riksdagen ska bevilja de 275 miljoner euro som Trafikledsverket uppskattar att behövs för att förverkliga projektet.

Esbostadsbanan är också en del av projektet att bygga en snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning