SFP:s väljarstöd åker upp och ner i partimätningarna – ingen kvot för svenskspråkiga

Svenska folkpartiets väljarstöd går upp och ned i partimätningarna beroende på samplet. Bild: Acid Pix/Flickr

Svenska folkpartiets partisekreterare Fredrik Guseff tror inte på partimätningarna när det gäller det egna partiet. Taloustutkimus utreder nu kvot för svenskspråkiga.

– Det finns ingen garanti för att svenskspråkiga kommer med i Taloustutkimus sampel för en viss ort, så vårt väljarstöd kan kasta väldigt mycket i undersökningarna, säger Fredrik Guseff.

Taloustutkimus gör olika slags gallupundersökningar och gör bland annat partimätningar för Yle.

Enligt Guseff är Svenska folkpartiet ett litet parti och samtidigt väldigt lokalt, vilket gör att enskilda respondenter kan påverka mätningen kraftigt.

– Om det råkar sig att det finns färre svenskspråkiga respondenter på en ort så kan kastet vara enormt. Det handlar om att samplet är så litet på de orter där SFP har stort stöd.

Enligt Guseff är kring 90 procent av SFP:s väljare svenskspråkiga, vilket betyder att det har väldigt stor betydelse hur många svenskspråkiga som kommer med i samplet.

– Vårt stöd har legat på nästan fem procent och det är osannolikt att det plötsligt skulle hoppa till under tre. Partimätningarna berättar inte så mycket för vår del eftersom vi är så regionala, säger Guseff.

Det här är ändå bara en gallup och inget valresultat

Intervjuerna görs på finska

Enligt Taloustutkimus vd Jari Pajunen är det frågan om ett slumpmässigt sampel vilket betyder att partiernas stöd i mätningarna kan variera.

– Det är sant att SFP:s väljare är väldigt partitrogna, så antagligen beror de stora variationerna på slumpen. Det här är ändå bara en gallup och inget valresultat, säger Pajunen.

Partiunderstödet kan variera inom felmarginalen som i den senaste undersökningen var 2,1 procentenheter. Samtidigt faller en del svenskspråkiga bort på grund av språket.

– Vi gör undersökningen genom telefonintervjuer och intervjuerna görs på finska vilket kan påverka mätningen för SFP:s del och gör att till exempel Åland inte kommer med, säger Pajunen.

Det finns ingen kvot för svenskspråkiga i undersökningen än, men enligt Pajunen håller Taloustutkimus på och utreder en sådan.

Stödet kastar mindre i Kantar TNS mätning

Helsingin Sanomat använder sig av Kantar TNS för att mäta partiernas stöd och enligt Kantar TNS forskningschef Sakari Nurmela kastar alla partiers stöd mindre i deras mätningar. Han kan ändå inte säga vad det beror på.

– Vi har ingen kvot för svenskspråkiga och telefonintervjuerna görs på finska.

Enligt Nurmela varierar partiernas stöd betydligt mer än för femton år sedan, men variationerna är ändå inte så stora.

– Speciellt SFP:s stöd har varit väldigt stabilt i de senaste valen och partiet har väldigt många trogna svenskspråkiga väljare.

Trots att det inte finns en kvot för svenskspråkiga påverkar det enligt Nurmela inte partimätningen så mycket.

– Vi baserar inte undersökningen direkt på hur respondenterna skulle rösta nu, utan frågar hur de har röstat i förra valet och jämför utvecklingen med det senaste valresultatet, säger Nurmela.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning