SFP:s Henriksson nöjd med budgetförslaget

Tre saker föll Anna-Maja Henriksson genast i ögonen: det finns pengar reserverade för nationalspråksstrategin, det finns pengar för att uppliva det finlandssvenska teckenspråket och Folktingets resurser ökas märkbart. Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Tre saker i Finansministeriets budgetförslag gynnar speciellt svenskans ställning.

Finland har nu det bästa regeringsprogrammet någonsin då det gäller svenskans ställning. Det konstaterade Svenska folkpartiets ordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson då regeringsprogrammet stod klart i början av juni.

Efter att Finansministeriet på fredagen offentliggjorde sitt budgetförslag för år 2020 håller Henriksson fortfarande fast vid det.

Tre saker föll henne genast i ögonen: det finns pengar reserverade för nationalspråksstrategin, det finns pengar för att uppliva det finlandssvenska teckenspråket och Folktingets resurser ökas märkbart.

– Ur svenskans synvinkel ser budgetförslaget riktigt hyggligt ut, säger Henriksson.

Fördelaktiga förändringar för svenskan

Den nuvarande nationalspråksstrategin blev klar år 2013 och sedan dess har inga ändringar gjorts i den.

– Den förra regeringen gjorde absolut inget aktivt arbete för nationalspråksstrategin. Att det nu finns pengar reserverade för att uppdatera strategin och förankra den i vardagen ser jag som en mycket bra sak för svenskans del, säger Henriksson.

Nationalspråksstrategin bör leva med tiden och behöver nu en uppdatering, konstaterar Henriksson.

Enligt Finansministeriets budgetförslag ska också Folktingets resurser ökas till 773 000 euro. Folktingets huvuduppgift är att jobba för svenskans ställning i landet. Mellan åren 2014 och 2015 fick Folktinget 675 000 euro i anslag, men Juha Sipiläs regering drog ner finansieringen till cirka 575 000 euro.

– Det glädjer mig att se att Folktingets resurser ökas med nästan 200 000 euro, säger Henriksson.

Fler medarbetare behövs

Efter att budgetförslaget offentliggjordes har summan som reserverats för regeringens medarbetare skapat diskussioner i offentligheten. Regeringen höjer nu anslagen för sina egna politiska medarbetare från 6,5 miljoner till 11,5 miljoner.

Henriksson säger att ökningen beror på att den sittande regeringen beslutat att gå in för att öka antalet medhjälpare som varje minister har rätt till. Varje minister som också är partiordförande har rätt till fem specialmedarbetare och en statssekreterare. Andra ministrar har rätt till tre medarbetare.

Henriksson själv har nu fyra specialmedarbetare och en statssekreterare. Hon konstaterar att de alla är mer än välbehövda.

– Ministrarnas arbetsbörda har ökat i samband med EU-ordförandeskapet, men jag har själv tidigare också ansett att fler medarbetare behövts.

Under sin tidigare ministerperiod 2011-2015 hade hon endast två specialmedarbetare och ingen statssekreterare.

– De två var väldigt överbelastade och hade fullt upp hela tiden. Dessutom kräver sociala medier i dag ständig närvaro och ökar arbetsbördan rejält, säger Henriksson.

Hon tillägger att det ligger i hela landets intresse att regeringen är funktionsduglig och att ministrarna orkar sköta sitt jobb.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning