SFP:s andra mandat i Vanda i fara

Bild: Silja-Riikka Seppälä/Lehtikuva

Svenska folkpartiet behöver 400 röster mer än vid valet 2017 för att bevara sitt andra mandat i Vandafullmäktige. Det om man får tro fullmäktigledamot Patrik Karlssons uträkning.

Sedan kommunalvalet för fyra år sedan har invånarantalet i Vanda vuxit med över ett par procent per år och antalet röstberättigade är nu betydligt fler än 2017. Med det som utgångspunkt har en av SFP:s sittande fullmäktigledamöter, vicerektor Patrik Karlsson, räknat ut att partiet behöver cirka 400 röster mer än vid senaste kommunalval för att bevara sina två platser i fullmäktige.

– Går det ena av våra två mandat förlorat blir det knepigare att få saker gjorda, då är man alltid beroende av stöd från andra partier för att få frågor till behandling, säger Karlsson.

SFP har i Vanda samarbetat med Samlingspartiet i en borgerlig grupp och har trots sina två mandat i ett fullmäktige med totalt 67 ledamöter varit väl representerat i olika organ inom staden. Enligt Karlsson har samarbetet bland annat inneburit platser i viktiga nämnder. En halvering av antalet mandat i fullmäktige innebär lätt en halvering av partiets nämndplatser och andra förtroendemannaposter befarar han.

Vid valet 2017 fick SFP 2 621 röster i Vanda och valdeltagandet uppgick då till 52,3 procent. Karlsson har i sin uträkning utgått från att valdeltagandet i år ligger på 53 procent. Då skulle SFP behöva 3 030 röster för två mandat. De röstberättigade i Vanda är cirka 190 000 och av dem har drygt 28 procent förhandsröstat.

Under den fullmäktigperiod som nu avslutas har den svenska verksamheten i Vanda varit väl framme, bland annat har nya tjänster inrättats och en utredning om äldrevård i västra Vanda har inletts. Karlsson konstaterar att det finns en god förståelse för det svenska i Vanda över partigränserna, det är sällan man stött på protester och knorr i svenska frågor.

– För en ensam fullmäktigledamot skulle det ändå bli ohemult jobbigt att arbeta på egen hand i fortsättningen, säger han.

Karlsson konstaterar att ett lågt valdeltagande i allmänhet gynnar SFP eftersom partiets anhängare också i Vanda röstar troget och samvetsgrant.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning