SFP vill utreda centrumtunneln

SFP vill påminna om att de flesta större städer i världen har tunnlar under centrum för att lätta på trafiktrycket på gatunivå. Varför skulle Helsingfors, på en udde, vara ett undantag?

Det är dumt att inte utreda en så kallad underjordisk uppsamlingsgata under Helsingfors centrum, anser SFP:s kretsstyrelse och stadsfullmäktigegrupp. Med förbindelsetunnlar också från och till färjorna i Västra hamnen, på Skatudden och vid Olympiakajen skulle tunneln avlasta gatorna i centrum och skapa en större fotgängarvänlig zon med fungerande kollektivtrafik.

SFP beklagar den socialdemokratiska fullmäktigegruppens förhastade beslut att skjuta planen i sank utan att invänta den tänkta utredningen av miljö- och trafikkonsekvenser och särskilt finansieringen.

Finansieringen av det tänkta miljardprojektet är onekligen krävande. Själva investeringen kan enligt SFP skötas bara med hjälp av ett så kallat public-private-koncept, med medverkan av Helsingfors stad, statsmakten och privata investerare. Sedan skulle användarna betala en liten avgift som skulle täcka en del av investerings- och driftskostnaderna.

Avgifterna kunde ersätta de tänkta vägtullarna, och dessutom vid behov kombineras med avgifterna för parkering under jord. Särskilt för långtradare skulle bruket av tunneln göras obligatoriskt, men också för annan trafik direkt till och från färjorna, anser SFP. Partiet vill inte flytta passagerarfärjorna till Nordsjö, de hör till stadsbilden i centrum.

Tunneln kunde lösa problemen med trafikstockningarna särskilt på Busholmen, Skatudden och Södra kajen, men också i andra delar av staden såsom Ärtholmen. SFP vill påminna om att de flesta större städer i världen har tunnlar under centrum för att lätta på trafiktrycket på gatunivå. Varför skulle Helsingfors, på en udde, vara ett undantag?

SFP:s Helsingforskrets och stadsfullmäktigegrupp hoppas att socialdemokraternas nej till tunneln inte är definitivt, utan att förhandlingar kan föras mellan partierna om en grundlig utredning.

Cecilia Ehrnrooth, ordförande, Helsingfors SFP-krets, Björn Månsson, ordförande, SFP:s stadsfullmäktigegrupp, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning