SFP vill slopa ränteavdrag på bostadslån

En av SPF:s målsättningar i bostadspolitiken kommer att vara slopandet av ränteavdrag på bostadslån. Partiet anser att det bidrar till att hålla bostadspriserna höga. Från vänster: Silja Borgarsdóttir Sandelin, Veronica Rehn-Kivi, Anna-Maja Henriksson och Anders Adlercreutz.Bild: SPT/Ari Sundberg

Social jämlikhet och ekologisk hållbarhet står i fokus då SFP stakar ut sina visioner för en långsiktig bostadspolitik.

– Att ha ett tak över huvudet är en av de viktigaste förutsättningar för ett gott liv, säger Svenska folkpartiets (SFP) ordförande Anna-Maja Henriksson med anledning av lanseringen av partiets nya bostadspolitiska program på onsdagen.

Henriksson säger att SFP vill arbeta för en bostadspolitik som är långsiktig men också flexibel.

– Boende och byggande ska alltid förverkligas med en vision om framtiden. Det gäller såväl beaktandet av behov och av flyttrörelser som av användning och hållbarhet.

Henriksson säger att den urbaniseringstrend som råder knappast kommer att mattas av.

– Därför ska samhället se till att det finns förutsättningar för en långsiktig bostadspolitik som stöder social jämlikhet och som är ekologiskt hållbar, och som inte belastas av onödiga bestämmelser.

Det innebär bland annat att det behövs satsningar på fler hyresbostäder, säger Henriksson.

– Vi i Finland har varit rätt bra på att reglera allt möjligt, och ibland – och till vissa delar – till och med till överdrift, säger hon.

– Vi vill se en fungerande bostadsmarknad där alla har tillgång till skäligt boende till rimliga kostnader, och vi vill se att man bygger intill kollektivtrafikleder och lättrafikleder, säger Henriksson.

Henriksson säger att det nu lanserade programmet är den första i en serie av nya program för olika samhällsområden som partiet planerar att ta fram innan riksdagsvalet.

– Världen står inte stilla och vårt liv och boende förändras hela tiden, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz som är vice ordförande för SFP och arkitekt till sin bakgrund. Han är en av dem som arbetat med programmet.

Han efterlyser en försökskultur som möjliggör förändringar.

– Det skall gå att i enskilda projekt få undantag från vissa bestämmelser så att man kan ta fram nya alternativ, nya idéer.

Adlercreutz säger att det är viktigt att mäta byggnadernas koldioxidutsläpp under hela livscykeln, från det att materialet produceras till det att byggnaden återanvänds, för att Finland ska klara av klimatutmaningarna.

Han efterlyser också förändring av strukturer som möjliggör att användningen av trä ökar i bostadsbyggandet.

En annan av programmets upphovsmän, riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, säger att man i programmet även efterlyser satsningar på högklassig arkitektur med innovativa och ekologiska lösningar.

– Kommunen måste trygga detta genom sin detaljplanering eller genom sakkunnigorgan för stadsbilden. Planerings-, tillstånds- och övervakningsprocesserna måste ha rätt resurser och vara så smidiga att de olika aktörerna kan kommunicera med varandra i realtid för bästa möjliga slutresultat och för att förhindra att nya slarvbyggen blir till, säger Veronica Rehn-Kivi.

I det bostadspolitiska programmet konstaterar SFP att husbyggandet använder 50 procent av våra primärresurser och 50 procent av alla koldioxidutsläpp kommer från byggande och boende. Därför måste hållbarhet i allt större grad genomsyra byggande och boende.

– Det behövs smarta och individuella lösningar då det gäller användningen av bland annat vatten, el och energi, i olika hushåll, säger vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin som också arbetat med programmet.

– Energieffektiviteten i vårt boende ska vara faktisk, inte teoretisk. Därför borde det införas en analys av byggandets hela koldioxidavtryck, inklusive återanvändning av byggmaterial, säger Sandelin.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00