SFP vill rucka lite på principerna

Bild: Kristoffer Åberg/HBL-arkiv

I nästan en vecka har ministerarbetsgruppen för vård ägnat dagarna och också kvällar åt att se över förslaget till vårdreform. SFP hoppades få gehör för ändringar i principerna för penningfördelningen.

Det kom in ungefär 800 utlåtanden till regeringen Marins vårdreform, och nu har den ansvariga ministerarbetsgruppen jobbat med förslaget utifrån utlåtandena och regeringspartiernas åsikter. På fredags...