Ett tredje kön, mer jämställd värnplikt och lägre moms på mensskydd – de här motionerna diskuterade SFP på sin partidag

Återvalda partiordförande Anna-Maja Henriksson på SFP:s partidag i Vasa. Bild: Johan Hagström/SFP

Svenska folkpartiets partidag har behandlat 47 motioner under partidagarna. Partiet vill bland annat se ett tredje juridiskt kön och göra värnplikten jämställd.

SFP ska under kommande år jobba för att Finland godkänner ett tredje juridiskt kön. Därtill vill man att personbeteckningarna i framtiden inte är könsbundna.

En arbetsgrupp inom Finansministeriet jobbar för tillfället med att förnya personbeteckningarna. En av målsättningarna är att personnumren i framtiden varken ska visa personens ålder eller kön.

En motion om att arbeta för en mer jämställd värnplikt godkändes också. SFP vill göra civiltjänstgöringen mer ändamålsenlig och fortsätter jobba för ett allmänt könsneutralt uppbåd.

Mensskydd, inkontinensskydd och blöjor ska få en lägre moms, anser partiet. Man vill också se att arvsskatten på sikt slopas och ersätts av en överlåtelseskatt. Partiet jobbar fortfarande för en familjeledighetsmodell med en 6+6+6-lösning.

Svenska folkpartiet höll sin partidag i Vasa den 8-9 juni.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning