SFP vill ha bred regeringsbas

Anna-Maja Henriksson på SFP:s valvaka. Bild: Karl Vilhjálmsson

Spänningen höll till slutet på SFP:s valvaka då partiet ömsom höll och ömsom förlorade sitt fjärde mandat i Nyland. Men mandatet i Egentliga Finland behölls och det fjärde mandatet i Vasa tog partiet tillbaka.

Det var en nöjd partiordförande Anna-Maja Henriksson som mötte sina partikamrater när valresultatet började klarna.

– Som helhet har vi gjort ett hyggligt val, på en del håll ett strålande val, säger Henriksson.

Hon konstaterar att SFP inte fått så här många röster i Vasa valkrets sedan 1991, medan resultatet i Egentliga Finland är det bästa sedan 1987. I Helsingfors säkrade SFP sitt mandat och också det är en fin prestation, säger hon.

Henriksson själv var röstdrottning i Vasa med närmare 14 500 röster. Anders Adlercreutz var å sin sida den som drog flest SFP-röster i Nyland. Adlercreutz konstaterar ändå att den egna valframgången grumlas i högsta grad av Sannfinländarnas framgång. Både han och Henriksson betecknar den som bekymmersam.

Adlercreutz spår besvärliga regeringsförhandlingar, men han påpekar liksom partiordförande Henriksson att SFP:s plats nu är i regeringen – men inte i en regering med Sannfinländarna. Henriksson understryker att det nu behövs en bredare regeringsbas än bara två stora partier.

Helsingfors sittande riksdagsledamot Eva Biaudet är också nöjd med valresultatet, fast målet i Helsingfors enligt henne var två mandat. Det har präglat årets kampanj, säger hon.

– Det har varit bra med konkurrens, säger Biaudet som får förnyat förtroende.

Ett tionde mandat i riksdagen hade gett partiet en betydligt starkare ställning när regeringsförhandlingarna börjar, påpekar Biaudet. Mycket av det som hänt de senaste fyra åren då SFP varit i opposition visar att det behövs någon som försvarar svenskan.

Anna-Maja Henriksson tackar för sin del alla som jobbat med valet och understryker att alla behövts.

Eva Biaudet med sin man Thomas Forsström. Bild: Karl Vilhjalmsson

Partisekreterare Fredrik Guseff, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Anna-Maja Henriksson. Bild: Niklas Tallqvist

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning