SFP vill ha bred regeringsbas

Anna-Maja Henriksson på SFP:s valvaka. Bild: Karl Vilhjálmsson

Spänningen höll till slutet på SFP:s valvaka då partiet ömsom höll och ömsom förlorade sitt fjärde mandat i Nyland. Men mandatet i Egentliga Finland behölls och det fjärde mandatet i Vasa tog partiet tillbaka.

Det var en nöjd partiordförande Anna-Maja Henriksson som mötte sina partikamrater när valresultatet började klarna.

– Som helhet har vi gjort ett hyggligt val, på en del håll ett strålande val, säger Henriksson.

Hon konstaterar att SFP inte fått så här många röster i Vasa valkrets sedan 1991, medan resultatet i Egentliga Finland är det bästa sedan 1987. I Helsingfors säkrade SFP sitt mandat och också det är en fin prestation, säger hon.

Henriksson själv var röstdrottning i Vasa med närmare 14 500 röster. Anders Adlercreutz var å sin sida den som drog flest SFP-röster i Nyland. Adlercreutz konstaterar ändå att den egna valframgången grumlas i högsta grad av Sannfinländarnas framgång. Både han och Henriksson betecknar den som bekymmersam.

Adlercreutz spår besvärliga regeringsförhandlingar, men han påpekar liksom partiordförande Henriksson att SFP:s plats nu är i regeringen – men inte i en regering med Sannfinländarna. Henriksson understryker att det nu behövs en bredare regeringsbas än bara två stora partier.

Helsingfors sittande riksdagsledamot Eva Biaudet är också nöjd med valresultatet, fast målet i Helsingfors enligt henne var två mandat. Det har präglat årets kampanj, säger hon.

– Det har varit bra med konkurrens, säger Biaudet som får förnyat förtroende.

Ett tionde mandat i riksdagen hade gett partiet en betydligt starkare ställning när regeringsförhandlingarna börjar, påpekar Biaudet. Mycket av det som hänt de senaste fyra åren då SFP varit i opposition visar att det behövs någon som försvarar svenskan.

Anna-Maja Henriksson tackar för sin del alla som jobbat med valet och understryker att alla behövts.

Eva Biaudet med sin man Thomas Forsström. Bild: Karl Vilhjalmsson

Partisekreterare Fredrik Guseff, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Anna-Maja Henriksson. Bild: Niklas Tallqvist

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning