SFP vill låta ungdomar tjäna 500 och behålla stöd

Anna-Maja Henriksson.Bild: Roni Rekomaa

SFP vill bland annat reformera hemvårdsstödet och föräldraledighetssystemet och införa minijobs för ungdomar för att förbättra sysselsättningen. Det framgår av ett tiopunktsprogram som riksdagsgruppen lagt fram på sitt sommarmöte i Borgå.

Driver på 6+6+6-modellen och kortare hemvårdsstöd

SFP vill införa 6+6+6-modellen och förkorta hemvårdsstödet med ett år för att förbättra sysselsättningen bland kvinnor. Det är ett av förslagen i ett tiopunktsprogram för att förbättra sysselsättningen som riksdagsgruppen lade fram på sitt sommarmöte i Borgå.

Partiledaren Anna-Maja Henriksson säger att stöden bör vara flexibla och att man ska kunna ta ut hemvårdsstödet i delar under en längre tid, tills barnet fyller till exempel tre eller fyra år. Också föräldraledigheten i 6+6+6-modellen bör vara flexibel, säger hon.

– Familjen måste själv få välja hur den använder stöden men strukturerna måste uppmuntra till att papporna är mera hemma, säger Henriksson.

Korta jobb utan stödförlust

I åtgärdsprogrammet för att förbättra sysselsättningen föreslår riksdagsgruppen också en minijobbmodell som går ut på att personer under 30 år ska få tjäna 500 euro i månaden utan att det påverkar några stöd.

Samtidigt ska arbetsgivarna få lägre arbetsgivaravgifter om de anställer en person under 30.

– Det leder i bästa fall till att den unga får ett riktigt jobb. Det handlar inte om någon låglönemodell, säger Henriksson.

SFP vill också höja och förkorta det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet.

Henriksson säger att forskning visat att personer som blivit arbetslösa oftast hittar nytt jobb i början av perioden med det inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet eller i slutet av perioden.

Hur mycket det inkomstrelaterade stödet borde höjas eller förkortas har riksdagsgruppen ännu inte tagit ställning till.

– Det viktiga är att diskutera principen.

Hushållsavdrag och lokala avtal

Hushållsavdraget vill SFP höja tillbaka till 60 procent av kostnaderna och 3 000 euro per skattebetalare. Partiet talar också för mer lokala avtal i små och medelstora företag.

– Vi tycker att man kunde se på Sverige där det finns betydligt mer lokala avtal. Det kan gälla större flexibilitet när det gäller arbetstider, men vi tycker inte man ska avvika från kollektivavtalsenliga löner. Det skulle ge större spelmån när det gäller vad som är bäst på ett visst företag.

SFP vill även konkurrensutsätta arbetsförmedlingen, höja inkomstgränserna för studiestödet och utarbeta ett nationellt program för välmående i arbetslivet.

Dessutom vill SFP slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft och avskaffa hindren för att asylsökande ska få jobb. 

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33