SFP tar sig ton i regeringen

Hela SFP:s partipresidium omvaldes på partidagen i Vanda. Från vänster vice ordförande Henrik Wickström, partiordförande Anna-Maja Henriksson, vice ordförandena Silja Borgarsdóttir Sandelin och Sandra Bergquist. Bild: Johan Hagström

Under SFP:s partidag i Vanda konfronterar partiet övriga regeringspartier – första gången offentligt under regeringen Marin. Det gäller särskilt finansieringsmodellen för vårdreformen och lokala avtalen.

Som alla partikongresser i år var också SFP:s partidag annorlunda. Den senarelades, räckte bara en dag och det gick att delta både på distans och på plats i Vanda.Inslagen på finska var påfallande mån...