SFP tar ny sats inför valet

Bild: Richard Nordgren

Nya SFP-konstellationer inför riksdagsvalet innebär personbyten redan nu. I dag byter svenska riksdagsgruppen ordförande.

Stefan Wallin kandiderar inte i riksdagsvalet – åtminstone inte i Egentliga Finland. Det beskedet kom på onsdagsmorgonen.

Wallins beslut är inte så överraskande. I och med att han inte ställde upp i kommunalvalet kunde det tolkas som en fingervisning om att också det här beslutet var på väg.

För SFP i Egentliga Finland är det utmärkt att beskedet kommer i så god tid. Sandra Bergqvist, tidigare Nagupolitiker, nu vice ordförande för SFP och anställd på Kommunförbundet, meddelade genast att hon vill kandidera. Ida Schauman, tidigare ordförande för SU, överväger ännu. Hon fick mycket röster i både riksdags- och kommunalvalet. Också andra tänkbara namn nämns.

Stefan Wallins besked får följdverkningar redan i dag då svenska riksdagsgruppen – SFP:s ledamöter förstärkta med Ålands Mats Löfström – konstituerar sig. Wallin har lett riksdagsgruppen sedan 2016 men blir nu ersatt av en ledamot som ställer upp i valet 2019. Mycket tyder på att Anders Adlercreutz från Kyrkslätt får förtroendet.

Eftersom partiordförande Anna-Maja Henriksson kommer från Österbotten kräver den regionala balansen att gruppordföranden kommer från södra Finland – i praktiken alltså Nyland eller Helsingfors. Borgåbon Mikaela Nylander ledde gruppen under den förra perioden, Thomas Blomqvist från Raseborg är ordförande för Folktinget och Veronica Rehn-Kivi är färsk i riksdagen. Eva Biaudet från Helsingfors vore en möjlighet, men avvisar tanken.

Historiskt sett är könsbalansen så snedvriden att två kvinnor i ledningen inte borde höja några ögonbryn. Ändå kan också det vara ett argument som talar för Anders Adlercreutz. Han har visat sig ha rätt temperament för de snabba debatterna i plenum, vilket är en fördel.

Stefan Wallin utesluter ändå inte helt politiken i framtiden. Han uppger att han har lärt sig att man ska lämna dörrar på glänt. I det här skedet vill eller kan Wallin inte ta ställning till om han vill ställa upp i EU-valet 2019, eller rentav byta valkrets i riksdagsvalet.

I vilket fall som helst ska SFP i Åboland se sig om efter nya namn. I april fattar SFP-kretsen beslut om man går in för ett valförbund, vilket man gjort i många val, och som verkar troligt också nu.

Mats Nylund från norra Österbotten meddelade redan för ett knappt år sedan att han inte längre ställer upp i riksdagsvalet 2019. I det förra valet tappade SFP ett mandat i Österbotten som partiet nu givetvis siktar på att återta. Också i Österbotten finns det alltså plats för nya rikspolitiker.

I Nyland innebar Carl Haglunds höga röstetal 2015 att SFP lade beslag på fyra mandat. Det kräver en hel del att uppbåda ett sådant röstetal att de fyra mandaten kan bli verklighet också 2019. Det innebär en stark konkurrenssituation för SFP:s nyländska riksdagsledamöter och andra kandidater.

I Helsingfors har SFP ett enda mandat och det har hittills visat sig vara omöjligt att återta det andra Helsingforsmandatet. Om Eva Biaudet ställer upp borde hon kunna förnya mandatet.

Det är över ett år till riksdagsvalet – men om allt går regeringens väg infaller det första landskapsvalet redan i oktober. Lagarna om landskapen är ännu inte godkända och det blir knappt om tid att få valet till stånd.

Innan det kommer riksdagen att ha en arbetsfylld vår. Det är mycket möjligt att vi får beskåda en hel del politisk dramatik.

Tiden i opposition har gjort SFP gott. Partiet siktar på nya politiska initiativ under våren och satsar också på att synas i nya valkretsar inför riksdagsvalet. Siktet är inställt på att SFP sitter med i nästa regering. Allt annat vore ett nederlag och en katastrof.

Texten är rättad 8.2.2018 kl 8.45. Wallin blev gruppordförande 2016 då Anna-Maja Henriksson valts till partiordförande, inte 2015 efter valet.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning