SFP: Svenskan i vårdreformen öppen – "förkastligt att nedmontera Vasa centralsjukhus"

Anna-Maja Henriksson, Mikaela Nylaner och Alexander Stubb i riksdagen tidigare i våras. Bild: Markku Ulander

"Minoritetsspråksorganet ska inte vara ett kaffesällskap."

Svenska folkpartiet fortsätter att kritisera regeringens vårdreform. Partiledaren Anna-Maja Henriksson säger att det fortfarande är helt öppet hur de språkliga rättigheterna ska tryggas. Hon kräver att den svenskspråkiga befolkningen garanteras faktiskt inflytande i de tvåspråkiga landskapen. Hon säger att det är förkastligt att regeringen fortfarande tänker "nedmontera Vasa centralsjukhus".

– Avsaknaden av en språkkonsekvensbedömning gör det omöjligt att bedöma hur reformen kommer att påverka den enskilda medborgarens möjligheter att få service på sitt modersmål i framtiden, säger Henriksson i ett pressmeddelande.

Henriksson kan inte acceptera att lagutkasten saknar garantier för de språkliga minoriteternas påverkningsmöjligheter i de tvåspråkiga landskapens beslutande organ.

– Den svenskspråkiga befolkningen bör garanteras faktiskt inflytande i de tvåspråkiga landskapen. SFP kräver därför att den språkliga minoriteten garanteras representation i de tvåspråkiga landskapens styrelser. Dessutom bör det planerade minoritetsspråksorganet också ha beslutande makt. Organet ska inte endast vara ett kaffesällskap, säger hon.

Henriksson hittar dock även något positivt i regeringens planer.

– En ökad valfrihet inom vården är välkommet och kan ge nya möjligheter för tryggandet av den språkliga servicen. Men eftersom inte ens regeringen själv vet hur valfriheten ska se ut, är det också här helt omöjligt att säga vilka konsekvenser valfriheten kommer att få, säger hon.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning