SFP profilerar sig som den liberala rösten i EU – för jordbrukare och mot populister

Ordförande Anna-Maja Henriksson säger att de kandidater som inte planerar att ta emot uppdrag i Europaparlamentet är ett problem för demokratin.

Svenska folkpartiet är Finlands mest EU-vänliga parti, står det i partiets EU-valprogram som publicerades på fredagen. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson säger att partiet har som ambition att göra det bästa EU-valet någonsin.

– Vi behöver en kandidat i EU som förstår tvåspråkigheten, men som också förstår Finlands mångfald. Vi behöver också en parlamentariker som förstår både fiskare och jordbrukare, säger Henriksson.

Enligt Henriksson röstar folk på SFP av väldigt olika orsaker. Svenskan är den viktigaste frågan för många väljare, men annars är det en brokig skara som stöder partiet.

– En jordbrukare i Österbotten kanske inte röstar på SFP av samma orsaker som en Helsingforsbo som vill se en liberal motvikt till populisterna.

Plock ur EU-valprogrammet

SFP är Finlands mest EU-vänliga parti. Vi anser att Finland ska vara en proaktiv och konstruktiv aktör inom EU.

SFP vill att EU budgetmedlen analyseras ur jämställdhetsperspektiv.

Målsättningen är att EU:s utsläpp av växthusgaser minskar med 55 procent jämfört med 1990 års nivåer senast år 2030.

Östersjöns tillstånd är kritiskt och behöver kraftfulla åtgärder. Vi behöver se ett samarbete, också med Ryssland, för att lösa utmaningarna.

Vi ser inte migrationen som ett problem, utan som en möjlighet. Problemen uppstår när vi inte tillsammans förmår lösa utmaningarna.

SFP vill att humanitära visum återinförs, och att Schengenvisum beviljas på likadana grunder i hela EU.

SFP vill att jordbruksstöden tryggas på en tillräcklig nivå.

SFP vill att europeiska livsmedelsstandarder ska vara krav för import till EU.

SFP vill att företagsbeskattningen harmoniseras.

Förstår sig alla era kandidater på fiske och jordbruk?

– Alla våra kandidater har sina egna specialområden. Men om man inte vet allting när man blir invald så kommer det nog frågor från fältet som gör att man lär sig snabbt. Vårt nätverk fungerar bra.

Svenska folkpartiet förutspås inte få en plats i Europaparlamentet enligt opinionsmätningarna. Trots det har SFP alltid fått ett mandat i EU-valen, dels på grund av det låga valdeltagandet, dels för att partiet har lyckats mobilisera sina väljare. Enligt partisekreterare Fredrik Guseff har SFP en unik profil, vilket kan nå ut också bland finskspråkiga.

– Det är ingen stor hemlighet att vi är mer liberala än Centerpartiet trots att vi båda hör till Alde-gruppen, säger Guseff.

Den liberala Alde-gruppen har varit bland de mest högljudda i EU att kritisera nationalistiska och EU-skeptiska partier och enligt Henriksson får SFP ofta föra Finlands röst i Alde, medan Centern har haft en mer passiv roll i de sammanhangen.

Det är ingen stor hemlighet att vi är mer liberala än Centerpartiet.

Ingen dubbelkandidatur

Det som väcker mest känslor under presentationen är ändå kandidaternas spel. Flera personer som blev invalda i riksdagen ställer upp i EU-valet och av dem har bland annat kandidater från Vänsterpartiet, Sannfinländarna och De gröna sagt att de inte tar emot platsen även om de blir valda. Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah har i sin tur meddelat att hon vill vara i Europaparlamentet under Finlands ordförandeskap, men sedan återvända till riksdagen vid årsskiftet.

– Vissa partiers kandidater stoltserar nästan med att de inte har för avsikt att ta emot uppdraget om de blir valda, utan bara vill samla röster för sitt parti. Det här tycker jag att är ett bekymmer för demokratin och om man vill återställa förtroendet för politiken så är det här inte rätt sätt, säger Henriksson.