SFP ovanligt ruralt inför valet

Ifall unga finlandssvenska väljare gått mot vänster är det nu en bra tid att föra en kritisk reflektion över hållbarheten av den neoliberala kursen.

Svenska folkpartiets valresultat har varit en tudelad upplevelse. Förlusten i Nyland skuggade segern i Vasa. Resultaten reflekterar ett grundläggande problem: SFP:s existentiella grund är samtidigt partiets existentiella problem. Ett parti vars stöd baserar sig huvudsakligen på etnisk och språklig identitet stöter oundvikligen på den särskilda utmaningen att stå för all den diversitet som den regionala, ekonomiska och kulturella variationen bland de som identifierar sig med svenska språket i Finland medför.

Forskning har visat att Svenskfinland är en heterogen hop av individer delade främst mellan urbana helsingforsare och nylänningar och rurala landsbygden. Under valen visade partiet upp sig som ett ovanligt ruralt parti. Partiets fokus på Vasa centralsjukhus och Anna-Maja Henriksson om drickandet av silvervatten är frågor som urbana nylänningar inte är särskilt upptagna med. Den rurala nyansen i valkampanjen kan ha lett till att SFP vunnit en plats i Österbotten och förlorat en i Nyland.

En riksdagsledamot till i Vasa är en stor succé och den behöver inte nödvändigtvis vara kopplad som ett nollsummespel till en förlorad plats i Nyland. Utöver skillnaderna mellan det rurala och urbana sträcker sig den finlandssvenska mångfalden över en värdeideologisk axel mellan vänster och höger. Den ideologiska, kulturella och socioekonomiska mångfalden inom Svenskfinland motsvarar den vi ser bland majoritetsbefolkningen. Splittringen bland de resterande partierna speglar den sociala splittringen bland de finlandssvenska väljarna och SFP måste på ett sätt eller annat täcka denna. SFP har en sund strategi att framträda som ett liberalt parti. Liberalism värnar om individens frihet att få vara vem hen vill vara och är därmed ett implicit ställningstagande för en mångfald av ideologi och livsåskådning.

Men värdeliberalism behöver inte gå hand i hand med marknadsliberalism. En snabb titt på de övriga partiernas resultat tyder på att väljarna gick mot rött på alla fronter. Frågan är ifall de finlandssvenska väljarna följt samma spår i hoppet om ett mera socialdemokratiskt samhälle än kursen som föregående regering tagit. Fastän SFP har tonat ned de ekonomiska frågorna under valperioden (detta må vara för att hålla dörrarna öppna för SDP-drivna regeringsförhandlingar) är SFP:s ekonomiska analys klart marknadsorienterad. Stöd för företagare. Flytta över progressiva inkomstbeskattningen till en jämn konsumtionsskatt. Mer flexibilitet i arbetsmarknaden. Ner med arvsskatten. Sänka på samfundsskatten. Ekonomisk tillväxt genom nedskärningar. Med andra ord kan det ekonomiska programmet karaktäriseras som tvättren neoliberalism.

Om de finlandssvenska väljarna följt den nationella trenden genom att gå vänsterut kan inte fastställas i detta skede. Men faktum är att finlandssvenska politiker har klarat sig överraskande bra inom vänsterpartier. Vänsterförbundets Li Andersson halade in andra mest röster i hela Finland. Ekenäsbon Johan Kvarnström blev invald i Socialdemokraternas läger som röstkung i Hangö. Den påfallande slutsatsen är att en del av väljarna reagerat på tilltagande ekonomisk ojämlikhet och vill se ett mera socialdemokratiskt samhälle än den kurs som föregående regering tog. Fastän den finlandssvenska kulturella, ekonomiska och politiska eliten signalerar annorlunda kan vi fråga oss ifall det är möjligt att en del av väljarna inte besitter ett likadant oreflekterat förtroende i marknadsmekanismernas automatiska förmåga att skapa ett samhälle de vill ha.

Under de senaste åren har vi sett en ökande splittring av samhället i separata sociala världar med egna värderingar, livsåskådningar, intressen, vanor och kulturer. Splittringen riskerar att försvaga solidariteten mellan sociala grupper och legitimiteten i vårt politiska system. Svenskfinland har inte skonats och SFP har den särskilda utmaningen att representera ett diversifierande Svenskfinland. Värdeliberalism är en hyllning av mångfald och därmed ett adekvat medel. Partiet bör göra en noggrann analys om vart rösterna gått. Ifall unga finlandssvenska väljare gått mot vänster är det nu en bra tid att föra en kritisk reflektion över hållbarheten av den neoliberala kursen.

Otto Segersven Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning