SFP lanserar ambitiöst klimatprogram men vill inte slopa torvstödet

Silja Borgarsdóttir Sandelin, Anders Adlercreutz och Anna-Maja Henriksson presenterade SFP:s klimatpolitiska program på onsdagen. Bild: SPT/Jenny Jägerhorn-Tabermann

SFP vill reducera klimatutsläppen med hjälp av innovationer, förnybar energi, smarta trafiklösningar och kompensationer till skogsägare för att utöka kolsänkorna.

I december kom åtta av nio riksdagspartier överens om att jobba för det gemensamma målet att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader. SFP publicerade på onsdagen sitt klimatpolitiska program där partiet redogör för hur ambitionen ska uppnås.

– Programmet publiceras inte enkom för riksdagsvalet utan för att visa vägen för hur vi kan svänga skutan och rädda planeten, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

SFP vill att Finland också ska vara en aktiv aktör i klimatfrågor i Norden, Europa och globalt. Som en konkret åtgärd vill SFP att det riktas mer pengar till forskning och innovationer, eftersom det skulle stödja Finland att röra sig i en mer klimatvänlig riktning.

Partiet vill att den offentliga och privata finansieringen av forskning, utveckling och innovationer år 2025 utgör fyra procent av Finlands bnp.

– I Finland är man duktig på innovationer och forskning. Arbetet mot klimatförändringen innebär stora möjligheter för företag som utvecklar mer hållbar energi, säger Henriksson.

SFP ser det också som viktigt klimatfrågor lyfts fram på agendan redan för barn i dagis- och skolåldern. Också konsumenternas eget ansvar lyfts fram.

– Konsumenten ska kunna läsa vilket koldioxidutsläpp en produkt har. Det kan också synas i skattesatsen i framtiden. Plastsorteringen behöver utvecklas runtom i landet, säger Henriksson.

"Om man slopar torv ökar kolförbrukningen"

Partiets målsättning är att Finland är koldioxidneutralt 2035 och koldioxidnegativt på 2040-talet. SFP vill också att Finland under 2030-talet ska frångå fossila bränslen inom energiproduktionen och samtidigt påverka EU att gå i samma riktning. Samtidigt är man inte redo att slopa användningen av torv inom energianvändningen före 2035, vilket Vänsterförbundet, De gröna, SDP och Samlingspartiet är villiga att göra, enligt Yles enkät. Torvförbränningen står för 20 procent av klimatutsläppen inom energiproduktionen i Finland, uppger Finlands naturskyddsförbund.

– Det mest väsentliga är att vi först blir av med kolkraften. Om stödet för torv nu slopades skulle det bli så billigt att använda stenkol att förbränningen av stenkol skulle öka. Efter 2030 kommer vi säkert att vara där. Efter kolen står torven i tur, säger Henriksson.

Hon får medhåll av SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

– Utsläppshandeln kommer antagligen att bidra till att andelen torv i energiproduktionen automatiskt kommer att sjunka kraftigt före 2030-talet, säger han.

SFP framhäver också vikten av att utöka andelen förnybar energi.

– Vi måste satsa på vindkraft, solenergi, bioenergi och jordvärme, säger partiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

SFP vill också se en utveckling där oljepannorna i husen byts ut mot till exempel värmepumpar.

Hur vill SFP utöka kolsänkorna i skogarna?

– Det är viktigt att se är att kolsänka är ett negativt utsläpp. Vi måste se över nivån på vår kolsänka. Om kolsänkan växer har det också inverkan på utsläppen på andra håll och vice versa. Vi vill utarbeta en modell där skogsägare kompenseras för den kolsänka de upprätthåller, säger Adlercreutz.

För att minska trafikutsläppen vill SFP satsa på spårtrafik, förnya bilparken, öka antalet elbilar och gynna bilar med låga utsläpp. Tågresor inom Finland ska vara konkurrenskraftiga med flygresor. Inom personbilssektorn vill SFP se en snabb utveckling av delningsekonomin. Konsumenterna ska också smidigt kunna klimatkompensera sin flygresa.

SFP vill därtill främja energieffektivt trähusbyggande, eftersom trä binder koldioxid.

– Vi vill sporra husägare att renovera så att värmesvinnet minskar och byggnaderna blir energieffektivare, säger vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Partiet betonar också globalt samarbete och vill att den nuvarande utsläppshandeln utvecklas och utvidgas.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03