SFP-kritik mot presidentens tal

Carl Haglund. Bild: Markku Ulander

Kritiken var hård mot president Sauli Niinistös tal när SFP:s fullmäktige öppnade sitt möte i Karleby.

Mats Nylund, partifullmäktiges ordförande, var först ut med att i hårda ordalag kritisera samhällsutvecklingen i Finland just nu.

– Jag lyssnade på det tal som president Sauli Niinistö höll i samband med riksmötets öppnande i onsdags. De som sysslar med gatupatrullering fick vatten på sin kvarn. När det diskuteras att Finland kan avvika från internationella avtal är vi inne på en farlig väg, sade Mats Nylund som också kritiserade utrikesminister Timo Soinis (Sannf) ställningstagande kring utvecklingen i Polen och EU:s inblandning där.

SFP:s partiledare Carl Haglund tog också avstånd från delar i presidentens tal.

– President Niinistö strävade säkert efter att uttrycka sin oro. Tyvärr blev det helt fel. Nu finns det många där ute som anser att talet var ett berättigande för deras tveksamma verksamhet.

Carl Haglund påpekade att presidenten är en viktig förgrundsgestalt i samhället.

– Nu gav han uttryck för att invandringen är ett problem. Det tyckte jag inte om. Däremot kunde han gott ha sagt att invandringskrisen är ett problem.

Haglund påpekar att det tidigare har funnits en konsensus i Finland om att invandring är en lösning på landets hållbarhetsunderskott.

Mänskligt söka ett bättre liv

Samtidigt höll Haglund med om att många av de drygt 30 000 asylsökande som kom till landet i fjol säkert inte kommer att uppfylla kriterierna för att kunna klassas som flyktingar.

– I den allmänna diskussionen har de kallats för välfärdsflyktingar. Det är säkert sant, till en del. De har till exempel inga förutsättningar att få jobb i sina hemländer, sade Haglund.

Men, påpekade partiledaren, det betyder inte att de inte skulle vara välkomna.

– Det är helt mänskligt att söka en bättre vardag. Det var det som finländarna gjorde under de stora utvandringarna till USA och Sverige. De sökte ett bättre liv. Därför anser jag att vi inte nu har någon moralisk rätt att döma de som nu söker ett bättre liv här i Finland.

"Vad gör regeringen?"

Haglund kritiserade inte bara presidentens tal, utan också regeringen.

– Det finns en massa byråkratiska hinder i vår lagstiftning för de asylsökande som vill jobba. Vad gör regeringen för att förenkla? frågade sig Haglund och svarade själv på sin fråga:

– Ingenting. Vi har inte sett ett enda förslag på hur vi kunde förenkla för dem som vill jobba.

Till de församlade SFP:arna i Karleby konstaterade Haglund att partiet "tydligen" anses representera den ena extremen i samhället nu, den toleranta.

– Det talas om två extremer i samhället. Den ena kan lätt identifiera, sade Haglund och avsåg de grupper som protesterar för att gränserna ska stängas.

– Men jag tänker inte acceptera att jag hamnar i den andra extrema gruppen bara för att jag är tolerant.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning