SFP kräver riksdagsdebatt om Migri

Stefan Wallin. Bild: Heikki Saukkomaa

Svenska riksdagsgruppen vill att det ordnas en aktualitetsdebatt i riksdagen om asylsökandens rättsskydd.

– Det behövs en grundlig debatt om vilka värden som styr den finländska asylpolitiken. Vi vill också ha ett klart svar av regeringen om vem som ansvarar för beslutet att omvärdera säkerhetsläget i Irak, Afghanistan och Somalia, säger svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin i ett pressmeddelande.

I fredags lämnade gruppen in ett skriftligt spörsmål om Migrationsverkets agerande.

– Vem är det som sist och slutligen leder Migrationsverket? Det kan ju inte handla om en slump att de negativa asylbesluten har ökat i betydande grad. De finländska myndigheterna kan inte handla godtyckligt, utan bör följa rättsstatsprincipen i sin verksamhet, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson, som är första undertecknare till spörsmålet.

I spörsmålet frågas också på vilka grunder ett antal nigerianska kvinnor har avvisats från Finland till Italien trots att myndigheterna konstaterat att de tidigare har blivit offer för människohandel i Italien.

Regeringen har tre veckor tid att besvara ett skriftligt spörsmål. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03