SFP kräver åtgärder för att tackla psykisk ohälsa

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver en terapigaranti för att främja psykisk hälsa. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Svenska riksdagsgruppen efterlyser en terapigaranti för att främja psykisk hälsa. Kravet ställdes i samband med riksdagsgruppens sommarmöte och ett besök till Malmska sjukhuset i Jakobstad på onsdagen.

– Det är viktigt att få till stånd en terapigaranti som betyder att de som lider av psykisk ohälsa får hjälp i tid. Vi behöver också lågtröskelmottagningar dit vem som helst kan gå när det finns behov av hjälp, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Enligt SFP måste särskild fokus sättas på psykisk ohälsa hos unga.

– Det är en investering i framtiden som ger garanterad avkastning, både ur en mänsklig och ur en samhällsekonomisk synvinkel.

Henriksson betonade att verksamhetsförutsättningarna för de mindre kretssjukhusen i Jakobstad, Borgå och Raseborg, samt Åbolands sjukhus, bör tryggas.

– Vi bör se till att dessa sjukhus också i framtiden utvecklas och är attraktiva arbetsplatser för personalen.

Henriksson kommenterade också planerna på att utveckla social- och hälsovården.

– Vi är glada över att regeringen på allvar går in för en särlösning för det befolkningstäta Nyland. SFP ser det som mycket viktigt att regeringsprogrammet följs beträffande omfattande dygnet runt jour för Vasa centralsjukhus.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning