SFP i Åbo polisanmäler Åbo stad för dagvården

SFP i Åbo polisanmäler Åbo stad. Enligt partiets lokalavdelning är 40 procent av de svenskspråkiga barnen placerade i lokaler som så gott som alla är olämpliga eller hälsovådliga. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åbo stad missköter uppgiften att erbjuda trygg basservice för svenskspråkiga barn, anser SFP i Åbo.

Åbo stad klarar inte för tillfället av att erbjuda ändamålsenliga och friska lokaler för de svenskspråkiga barnen. Därför polisanmäler Svenska folkpartiet i Åbo staden.

Det uppger SFP i Åbo i ett pressmeddelande.

"Enligt kommunallagen har staden en skyldighet att främja invånarnas välmående och hälsa. Nu är måttet rågat och vi kräver omedelbara åtgärder av Åbo stad så att olämpliga och hälsovådliga utrymmena inte skadar våra barn", säger Anna-Karin Tötterman, ordförande för SFP i Åbo i pressmeddelandet.

Enligt SFP i Åbo är nästan 40 procent av de svenskspråkiga barnen inom småbarnspedagogiken placerade i tillfälliga utrymmen som nästan alla är olämpliga för verksamheten eller skadliga för hälsan.

SFP i Åbo kräver nu att Åbo stad ser till att det finns ändamålsenliga och friska lokaler för de svenskspråkiga barnen och personalen inom småbarnspedagogiken.

Man kräver även att staden inleder planeringen av ett nytt svenskt daghem i centrum eftersom de svenska årskullarna växer under de kommande åren.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning