SFP gjorde comeback i Österbotten med två nyinvalda

Anders Norrback (t.v.) och Mikko Ollikainen är nyinvalda från SFP i Vasa valkrets. Bild: Kasper Dalkarl, Benjamin Ilmoni

Svenska folkpartiet gjorde comeback i Vasa valkrets, där Anders Norrback och Mikko Ollikainen är nyinvalda och säkrade ett fjärde mandat. Med Norrback har partiet igen en riksdagsledamot från Österbotten som representerar lantbrukarna.

Anders Norrback är fårfarmare och har dessutom jobbat halva sitt yrkesliv med utbildning. Det här är frågor som ligger honom nära om hjärtat, och som han vill jobba med också i riksdagen. Med 5 885 röster knep han ett fjärde mandat för Svenska folkpartiet i Vasa valkrets, som hade gått förlorat i senaste riksdagsval.

– Vi behöver en bredare diskussion om lantbruket och livsmedelspolitiken, och vi måste få till stånd en rättvisare fördelning i livsmedelskedjan. Utbildningen måste också få mer resurser – jag har sett helt konkret vad nedskärningarna inneburit till exempel inom yrkesutbildningen. Det går inte mer, nu behövs mer satsningar, säger Norrback.

På ett mer övergripande plan vill Norrback lyfta upp vad han kallar demokratifrågan. Han är orolig över hur saker skötts, och det färska valresultatet lugnar inte heller.

– Vi måste fokusera mer på samarbete och demokrati och inte den här "the winner takes it all"-attityden som nu varit rådande. Jag tror att den är en orsak till den tudelning som nu syns.

Att SFP nu fick tillbaka sitt fjärde mandat i Vasa valkrets kan delvis ha att göra med att Sydösterbotten inte haft någon egen representant på ett tag, tror Norrback, men också med att österbottningarna fått känna av den förda politiken i det egna skinnet.

– Säkert handlar det delvis om att många känner sig trängda. Regeringen har inte velat lyssna på oppositionen och inte på den svenskspråkiga minoriteten. Det nordiska välfärdssamhället har byggts i samförstånd, men den här saken håller nu på att frångås, säger Norrback.

Mikko Ollikainen, också nyinvald för SFP från Vasa valkrets med hela 7 753 röster, håller med om analysen.

– Det finns nog en enkel förklaring. Österbottningarna upplever att de blivit på trampade av senaste regering, med tanke på joursjukhusfrågan, statusen på riksväg åtta och inställningen till svenska språket. Jag har mött många missnöjda människor under valrörelsens gång, säger Ollikainen.

Som kommundirektör i Vörå har Ollikainen jobbat mycket med frågor kring vård och utbildning, och utbildningen är något han särskilt betonar också inför riksdagsarbetet.

– Vi måste med all kraft försöka komma tillbaka till hur det var innan nedskärningarna i utbildningen. Det behövs arbetsro på fältet och reda resurser, säger Ollikainen, som också lovar jobba för landsbygdsfrågor som satsningar på vägnätet i glesbygden.

De övriga invalda SFP-ledamöterna från Vasa valkrets är partiordförande Anna-Maja Henriksson med 14 481 röster, som gav henne en tionde plats på hela landets topplista, och Joakim Strand, som återvaldes med 10 589 röster.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning