SFP avfärdar Ulf Johanssons kritik

Avfärdar kritik. – Det är inte första gången som Ulf Johansson angriper SFP i Esbo, säger Stig Kankkonen.Bild: Ksf Media/Arkiv/Karl Vilhjalmsson

I en insändare i tisdagens Hbl riktar Vårt Esbos fullmäktigeledamot Ulf Johansson kritik mot SFP i Esbo och hävdar att SFP:s stolar i stadsstyrelsen stått tomma den senaste tiden. SFP avfärdar kritiken.

SFP har två platser i Esbo stadsstyrelse. De ordinarie platserna innehas av Christina Gestrin och Stig Kankkonen. Den sistnämnda är sjukledig och har på grund av ryggproblem inte kunnat vara med på stadsstyrelsens möten. Suppleanterna för Gestrin och Kankkonen är Katarina Hellsten-Palomäki och Mikael Eriksson.

– Det är helt och hållet nonsens att vi skulle ha varit borta från stadsstyrelsens möten. Vi har i allmänhet haft två representanter, men någon enstaka gång en, säger Kankkonen.

Johansson hävdar också att SFP skulle ha negligerat stadsfullmäktiges förhandlingsdelegation, vilket inte heller det stämmer.

– Under hösten har SFP en gång saknat representation i förhandlingsdelegationen. Annars har vi alltid varit på plats, säger Kankkonen.

Ulf Johansson har en annan syn på saken.

– Åtminstone några gånger har de saknat representation på möten, säger Johansson.

Påståendet att Sannfinländarnas Timo Soini skulle ha stött Johansson förslag när det gäller tomskatten för obebyggda tomtmark stämmer inte heller. Soini röstade för det vinnande förslaget. Johansson fick stöd för sitt förslag av tre sannfinländare, men bland dem fanns inte Soini.

Kankkonen säger sig inta kunna annat än beklaga att Johansson framför påstående som inte håller streck.

– Ett allvarligt påstående i insändaren är att vi skulle vara "utanför". Som jag ser det är en enmansgrupp med nödvändighet praktiskt taget alltid mer eller mindre utanför när det gäller beslutsfattandet. Mot den bakgrunden förstår jag Ulf Johanssons frustration, säger Kankkonen.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33