Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste säkras för alla

Bild: Wilfred Hildonen

Vi upplever ett bakslag för kvinnors rättigheter på många håll i världen i takt med en allt växande konservatism.

Alltför många kvinnor och flickor världen över saknar i dag tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med fasansfulla konsekvenser till följd för både individer och samhällen. Över 200 miljoner kvinnor som inte vill ha barn har inte tillgång till preventivmedel. Varje år tvingas 12 miljoner flickor att gifta sig mot sin vilja. Varje år dör över 300 000 kvinnor av komplikationer under sin graviditet eller förlossning. Dödsfall som kvalificerad mödrahälsovård hade kunnat förebygga.

Unga kvinnor och flickor möter störst risker och drabbas i oproportionerligt stor utsträckning av bristen på sexualundervisning, preventivmedel och mödravård. Och framför allt saknar de alltjämt den fundamentala rätten att själva få bestämma över sina kroppar och liv.

Men, framsteg görs varje dag. Alltfler kvinnor har tillgång till preventivmedel och kan själva bestämma om och hur många barn de vill ha. Som ett resultat har fertiliteten de senaste 50 åren globalt sett halverats. När kvinnor kan välja väljer de flesta mindre familjer.

FN:s befolkningskonferens 1994 i Kairo – International Conference on Population and Development, ICPD – innebar en vändpunkt och nytt sätt att se på utveckling. Världssamfundet enades i ett handlingsprogram om att individens rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och utbildning måste stå i centrum för en hållbar utveckling. Jämställdhet, kvinnors egenmakt och självbestämmande också över sin kropp och sexualitet blev bärande principer.

Trots de framsteg som har uppnåtts under de 25 år som passerat sedan ICPD, kvarstår många utmaningar. Vi upplever ett bakslag för kvinnors rättigheter på många håll i världen i takt med en allt växande konservatism. Vi har en lång väg att gå innan visionen om individens rätt till sexuell och reproduktiv hälsa blir till verklighet för alla överallt. Men vi vet vad som behöver göras.

För att uppnå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen och den vision ICPD bygger på måste sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter prioriteras, både politiskt och finansiellt. UNFPA, FN:s befolkningsfond, har satt ambitiösa mål för 2030. De innebär en nollvision för förebyggbar mödradödlighet, ouppfyllt behov av preventivmedel och könsbaserat våld.

De kommande elva åren blir helt avgörande för om vi ska kunna förverkliga dessa fundamentala mänskliga rättigheter. Det handlar inte bara om den i dag 9-åriga flickans rätt att välja, utan om hela vår kollektiva framtid och utveckling.

UNFPA hoppas på starka och konkreta åtaganden av FN:s medlemsstater för att stärka alla kvinnors och ungdomars rätt till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter då världssamfundet möts i Nairobi den 12–14 november. Det är ett unikt tillfälle att bygga allianser som en motvikt mot dagens konservativa och populistiska röster.

Utvecklingsminister Ville Skinnari kommer att delta i Nairobi och jag är övertygad om att Finland kommer att spela en nyckelroll i att driva frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, jämställdhet och kvinnors egenmakt framåt. I dagens politiska klimat är detta mer kritiskt än någonsin tidigare.

Laura Londen, vice direktör för FN:s befolkningsfond UNFPA, FN:s biträdande generalsekreterare

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning