Sexualhälsan går framåt i Afghanistan – "islam måste reformeras inifrån"

Det går att främja kvinnornas tillgång till sexualhälsotjänster också i Afghanistans talibanområden. Vägen till kvinnokliniken går via moskén, säger mannen som driver kampen för jämställdhet.

Jämställdheten inklusive flickors och kvinnors tillgång till sexualhälsotjänster har gått kraftigt framåt i Afghanistan, även om utmaningen fortfarande är kolossal. Det bedömer Farhad Javid, landschef vid organisationen Marie Stopes International (MSI) som jobbar för att minska mödra- och spädbarnsdödlighet och främja jämställdhet.

– Egentligen handlar det inte om hälsa utan om sociala normer. Det är normerna vi måste förändra för att männen ska tillåta sina hustrur och döttrar att gå till kliniken. Det är tyvärr männen som bestämmer, därför måste vi ha dem ombord, säger Javid.

MSI har jobbat i Afghanistan sedan 2002, strax efter att talibanregimen störtades. Talibanerna kontrollerar fortfarande vissa områden och terrororganisationen IS har fått in en fot i landet. MSI vill eliminera fundamentalisternas ultrakonservativa kvinnosyn.

– Det är svårt att reformera Afghanistan. Bara att införa hälsokunskap i skolorna tog tre år, säger Javid.

MSI samarbetar med myndigheter, den privata sektorn och civilsamhället för att passera den verkliga flaskhalsen, de religiösa ledarnas motstånd.

– Den första reaktionen är sällan positiv när vi vill snacka kvinnors rättigheter och sexualhälsa med religiösa ledare. De är benhårda och säger att islam har sitt eget sätt att behandla kvinnor, att västerlänningar inte ska komma och lära dem. Vilken biståndsarbetare som helst från väst blir en måltavla i Afghanistan, säger Javid.

Men han är diplomatisk, envis och djärv. MSI har, med delfinansiering från Finlands biståndsbudget, utbildat barnmorskor och etablerat 28 kliniker av vilka de större erbjuder allt från preventivmedel och hiv-tester till vård av abortpatienter. De mindre är mobila kliniker som turnerar över hela landet, i säkra och osäkra regioner.

Det är möjligt för att övertalningen har lyckats. Farhad Javids koncept är att söka upp den lokala moskén. Eftersom de religiösa ledarna föraktar jämställdhet likt andra västerländska ideal hänvisar Javid till islamiska skrifter.

– Litteraturen tar faktiskt upp frågor om förlossningsintervaller och assisterad abort. Profeten Mohammed ger familjeplanering ett visst stöd.

Farhad Javid bedömer att Afghanistan har förändrats en hel del, och landet är på rätt väg. – Förändringen sker långsamt, men vi kommer att lyckas, säger han. Bild: Cata Portin

Kvinnans rätt att inte behöva bli gravid på nytt strax efter en förlossning är en nyckelfråga i Afghanistan. Det är också en människorättsfråga eftersom flera graviditeter i följd utan återhämtning utgör en allvarlig hälsorisk.

MSI har skrivit en pamflett om den slags familjeplanering islam tillåter, och den accepteras även av konservativa muslimer.

Försöker ni förändra islamisk praxis inifrån?

– Jag tror att demokratisering och samhällsreformer måste växa fram inifrån den islamiska kulturen. Det är inte omöjligt att importera dem utifrån, men det är mycket svårare och tar mycket längre tid.

– Vi måste ta den här fajten inifrån islam. På det sättet ökar vi förståelsen och når bästa resultat. Då kommer de religiösa ledarna att bli talesmän för förändringen, inte en mur mot den.

Det är svårt, men siffrorna talar för sig. År 2014 hade MSI:s familjeplaneringskliniker i Afghanistan 168 000 klienter, förra året 282 000. Totalt betjänade man över 400 000 klienter i fjol, 97 procent av dem kvinnor.

"Obeväpnade talibaner"

Javid tycker att det nästan är lättare att övertyga religiösa ledare och deras lärjungar, som han kallar "de obeväpnade talibanerna" än statliga tjänstemän.

– Ledarna saknar sjukvård i sina lokalsamhällen, och de kvinnliga familjemedlemmarna i de samhällena lider av det. När ledarna förstår familjeplaneringens hälsoföredelar ser de en omedelbar nytta. Vissa byråkrater är jobbigare, för deras hustrur och döttrar har redan tillgång till hälsovård. De argumenterar fel och tror att p-piller är abortpiller.

MSI har lyckats få in sexualhälsoaspekter i skolundervisningen, både i byskolor och i konservativa religionsskolor, och inrättat telefonrådgivning för unga.

– Responsen från föräldrarna har varit kluven, men ungdomarna förstår att de måste få veta hur äktenskap påverkar minderåriga. När ungdomarna har kunskap är de bättre rustade för att ta debatten med sina föräldrar. De kan argumentera för varför de inte vill gifta sig och få barn innan de själva är vuxna.

Javid talar om ungdomar som reflekterar över att de kanske inte skulle behöva dela brödet med sju syskon om deras mödrar fått ta del av familjeplanering. De här insikterna är värdefulla när de sprider sig.

– Då kan lokalbefolkningen få sina mest motsträviga talibanledare att förstå att MSI inte är samhällsfiender, utan att vi är på folkets sida.

FAKTA

Lång väg till hållbart samhälle

Marie Stopes International (MSI) jobbar i 37 länder. Verksamheten i Afghanistan finansieras av Finlands utrikesministerium, svenska Sida och norska Norad. Finland har bidragit med 7 miljoner euro 2003–17 och lovar 4 miljoner euro 2018-20.

MSI samarbetar med Afghanistans hälsoministerium, kvinnoministerium och religionsministerium samt med folkrörelser och FN-organisationer för att erbjuda rådgivning, preventivmedel och vård.

Afghanistan är ett av världens minst utvecklade länder. 35,2 procent av folket lever under gränsen för extrem fattigdom (1,9 dollar om dagen). Bara 38 procent av den vuxna befolkningen är läskunnig och varje kvinna får i snitt fem barn. I dag har nästan 92 procent av befolkningen kännedom om familjeplanering.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03