Sexpo till Tullen: Sexdockor som ser ut som barn minskar på sexbrotten

Oron över sexdockor som föreställer barn bygger på felaktiga antaganden om dockornas roll i en människans sexualitet, säger man på sexualhälsoorganisationerna Sexpo.

Dockorna snarare minskar på sexbrotten än uppviglar till sexuellt utnyttjande av barn eller brottsplaner, skriver Sexpo i ett pressmeddelande. Riskerna för sexualbrott med barn som offer kan minskas genom att erbjuda personer som löper risk att begå sådana brott ett etiskt acceptabelt utlopp för deras sexualdrift, visar både Sexpos egna erfarenheter och internationell forskning. Sexdockor som ser ut som barn är just en sådan utloppskanal, säger Sexpo.

Tullen meddelade i tisdags att den intensifierat övervakningen av sexdockor som föreställer barn.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning