Sexpo till Tullen: Sexdockor som ser ut som barn minskar på sexbrotten

Oron över sexdockor som föreställer barn bygger på felaktiga antaganden om dockornas roll i en människans sexualitet, säger man på sexualhälsoorganisationerna Sexpo.

Dockorna snarare minskar på sexbrotten än uppviglar till sexuellt utnyttjande av barn eller brottsplaner, skriver Sexpo i ett pressmeddelande. Riskerna för sexualbrott med barn som offer kan minskas genom att erbjuda personer som löper risk att begå sådana brott ett etiskt acceptabelt utlopp för deras sexualdrift, visar både Sexpos egna erfarenheter och internationell forskning. Sexdockor som ser ut som barn är just en sådan utloppskanal, säger Sexpo.

Tullen meddelade i tisdags att den intensifierat övervakningen av sexdockor som föreställer barn.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning