Sexorna i Hoplaxskolan flyttar redan hösten 2017

Snart redo för elever. Femmorna i Hoplaxskolan får förbereda sig på att fortsätta skolgången i Munksnäs. Bild: Ksf Media-arkiv/Laura Mendelin

Om ett knappt år flyttar inte bara högstadiet utan också sexorna i alla Hoplaxskolans enheter in i det nyrenoverade skolhuset i Munksnäs. Sexorna i Zacharias Topeliusskolan ansluter sig enligt planen ett år senare.

Hoplaxskolan i västra skoldistriktet i Helsingfors ligger på fem adresser, även om skolan administrativt är en enda enhet. Nu möblerar rektor Mia Förars-Pöytäniemi om, så att sexorna i Kårböle, Haga och Munksnäs flyttar in tillsammans med högstadieklasserna i det nyrenoverade skolhuset på Solnavägen i Munksnäs. Ett år senare är det meningen att sexorna från Zacharias Topeliusskolan ansluter sig, men den här flytten går långsammare då det krävs ett politiskt beslut för administrativt skilda enheter.

Planen på att flytta sexorna blev känd tidigare i höst, då föräldrarna till barn i Hoplaxskolan ombads kommentera förslaget. Då utgick man ändå från att förändringen knappast sker fullt så snart.

– Många tycker att tidtabellen är för tajt, men vi har hunnit långt i planeringen redan. Jag tycker det är viktigt att från början skapa en ny verksamhetskultur som omfattar årskurserna 6–9, i stället för att högstadiet flyttar in först och så kommer sexorna efter. Det känns naturligt att ha alla med från början, säger Förars-Pöytäniemi.

På fredagen träffade hon femmorna i de olika enheterna och berättade om planerna och skickade ut ett informationsbrev till föräldrarna.

– Föräldrarna har ibland lite svårt att ta det, men eleverna är positiva, även om en del förstås är lite spända inför det nya.

Egna klassrum och klasslärare

Orsaken till ommöbleringen är att det är trångt i lågstadieenheterna, särskilt i Haga och Munksnäs, medan högstadiebyggnaden har plats för fler än årskurserna 7–9. Skolhuset renoveras för tillfället och håller åtminstone i det här skedet tidtabellen, och ska alltså vara inflyttningsklart i god tid före terminsstart i augusti 2017.

– Sexorna kommer fortfarande att ha sina egna hemklassrum och egna klasslärare i den nya enheten. Men dessutom kommer de att få undervisning av ämneslärare i vissa ämnen, säger Förars-Pöytäniemi.

Direktionsordförande Johanna Ljungberg säger att de främsta orosmomenten nu gäller tidtabellen, logistiken och möjligheten att rekrytera behöriga lärare.

– Det är många som får längre skolväg, och det betyder också längre dagar. Nu ska vi fundera över om det går att underlätta logistiken genom att påverka bussturer eller så.

En annan oro handlar om svårigheten att rekrytera behöriga klasslärare, som kan öka ytterligare då lågstadieenheterna krymper. Här ställer Ljungberg sitt hopp till Helsingfors universitets nya klasslärarutbildning. Utan möjlighet att attrahera behöriga lärare hotas kontinuiteten då omsättningen på lärare har varit stor.

– Visst sker förändringen snart, men nu har rektor fattat sitt beslut och vi ska samarbeta för att allt ska fungera så bra som möjligt. Men visst är det mycket känslor i rörelse bland föräldrar och elever.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning