Sex verk tävlar om Teostopriset

Sex kandidater tävlar om Teostpriset 2017. Pristagaren offentliggörs den 20 april.

De sex nominerade verken eller verkhelheterna är The Hearings album Adrian, Oddarrangs Agartha, Mikko Joensuus Amen 1 och Amen 2, Edu Kettunens Autioilla rannoilla, Olli Virtaperkos konsert för förstärkt cello och orkester Romer's Gap samt Oranssi Pazuzus Värähtelijä.

Vinnaren utses av en fyra personer stark jury.

Teostopriset har delats ut sedan 2003 och är ett av de största konstpriserna i Norden. Genom priset vill man lyfta fram originella inhemska musikverk. Om priset ges till ett verk är prissumman 25 000 euro, om priset delas mellan flera verk är summan sammanlagt högst 40 000 euro.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning