Sex utan samtycke blir kriminellt i Sverige

Justitieminister Morgan Johansson (S) tror att en ny samtyckeslag kommer att leda till fler fällande domar. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Trots kritik går regeringen vidare med samtyckeslagen för sex. Från den 1 juli i år blir sex utan samtycke olagligt.– Är det inte frivilligt, ja, då är det ett övergrepp. Jag tror att det är viktigt att uppnå den tydligheten i lagstiftningen, säger Sveriges justitieminister Morgan Johansson (S).

Lagrådet sågade regeringens förslag och ifrågasatte om lagen ens behövs – mycket täcks redan in av existerande lagar. Men Morgan Johansson håller inte med. Han tror att den nya lagen kan leda till fler fällande domar.

– Ja, jag tror att antalet uppklarade brott kommer att öka. Framförallt genom kombinationen av starkare och bredare lagstiftning tillsammans med ökat stöd till brottsoffer, säger han.

När regeringen i dag lämnar över lagförslaget till riksdagen breddas vilka handlingar som anses vara kriminella. Till exempel införs ett oaktsamhetsbrott, där man inte behöver bevisa att det funnits uppsåt, som vid våldtäkt. Dessutom skärps straffet för grov våldtäkt.

Fakta

Samtyckeslagen

Grundprincipen är att sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt.

Oaktsamhet tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt. Vid oaktsamhetsbrott behöver det inte finnas uppsåt.

Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Två nya brott införs: oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Straffet är fängelse i högst fyra år.

Regeringen genomför inte den utredande kommitténs förslag om att införa ett synnerligen grovt brott för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Det hade medfört en sänkning av maxstraffet för många grova våldtäkter, enligt regeringen.

Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks när gärningsmannen varit oaktsam i fråga om barnets ålder.

När en förundersökning om sexualbrott inleds ska den utsatte få ett målsägarbiträde omedelbart. Detta för att den som utsatts ska få stöd tidigare i processen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Källa: Regeringskansliet

Förtydligar

Lagrådet ansåg också att lagen var för otydlig och att det inte på förhand gick att veta vad som var olagligt eller inte. På den punkten går regeringen lagrådet till mötes och förtydligar vad domstolen ska titta på.

– Men vi ändrar inte på grundprincipen, att det är frivilligheten som ska avgöra om det är ett övergrepp eller inte. Det skiljer sig från dagens lagstiftning, där man måste visa om det förekommit våld, hot, tvång eller om målsägaren varit i en särskilt utsatt situation, säger Morgan Johansson.

Det lilla tillägget i lagtexten lyder: vid bedömning av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivilligheten har kommit till uttryck genom ord, handling eller på annat sätt.

Ord mot ord

I våldtäktsfall står ofta ord mot ord och det är svårt att bevisa vad som hänt, eftersom det i allmänhet inte finns några vittnen.

– Bevisfrågorna kommer man inte tillrätta med på det här sättet, säger Morgan Johansson.

– Man måste ju bevisa att handlingarna verkligen har genomförts. Det ändrar vi inte på.

Han tror att lagen kommer att ha "ett väldigt förebyggande budskap", alltså att det ska stå klart för alla att sex bygger på frivillighet.

För att understryka detta ger regeringen Brottsoffermyndigheten i uppdrag att genomföra en utbildnings- och informationskampanj riktad till alla mellan 13 och 25 år. Myndigheten kommer att få 5 miljoner kronor om året för detta.

Morgan Johansson räknar med att få stöd för samtyckeslagen i riksdagen, så att den kan börja gälla den 1 juli i år.

Också i Finland?

Nyligen lade också Vänsterförbundets Hanna Sarkkinen fram en motion i den finska riksdagen om att stifta en samtyckeslag. Motionen som undertecknades av 79 riksdagsledamöter debatterades i riksdagen i början på mars och väntar nu på en eventuell utskottsbehandling.

Läs också om när förslaget till en samtyckeslag diskuterades i Finlands riksdag: "Våld ska inte vara ett krav för våldtäkt"

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning