Sex utan samtycke är ett brott!

Jag vill se att ett samtyckeskrav även intas i den finska strafflagen, genom en lagändring skulle vi tydligare visa vår värdegrund.

I flera europeiska länder, exempelvis i Tyskland, Sverige och på Island, definierar man våldtäkt utifrån bristande samtycke. I den finska strafflagen har vi ännu inte gått in för en samtyckesbaserad regleringsmodell. I dag är våldtäktsbestämmelsen i strafflagen sådan att tillvägagångssätten och omständigheter som utnyttjas i samband med gärningen nämns i paragrafen. Jag vill se att ett samtyckeskrav även intas i den finska strafflagen, genom en lagändring skulle vi tydligare visa vår värdegrund. Att frågan är både viktig och aktuell syns också i att medborgarinitiativet "Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi – Suostumus2018" undertecknades av över 55 300 människor.

En lagändring förutspås ha en normativ inverkan och tydligt signalera att den sexuella självbestämmanderätten inte under några omständigheter får kränkas, att det endast är fråga om sex i de fall då samtliga deltar av fri vilja. I dag finns det en risk att offren inte vågar tro på en fällande dom om inte synligt våld kan påvisas och som en följd låter bli att anmäla. Att lagen tydligt signalerar att det är fråga om våldtäkt om inte samtycke getts kan därmed leda till att offret känner mindre skuld och ett större mod och på så vis kan även anmälningsbenägenheten stiga.

Förutom en lagändring vill jag se att polis- och rättsväsendet ges tillräckliga resurser. Mera resurser bör läggas på förebyggande arbete och förundersökningen vid våldtäktsbrott ska effektiveras. Vidare ska kompetensen när det gäller sexualbrott och hur man bemöter offren skärpas och handläggningstiderna bör förkortas.

Anita Westerholm juridikstuderande, ordförande för SU i Raseborg, Ekenäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning