Sex svenska gymnasier bland de tjugo bästa – se hela listan här

Bild: Wikimedia Commons

Bäst i FNB:s gymnasiejämförelse år 2016 är Etelä-Tapiolan lukio i Esbo. Ähtärin lukio i Etseri är tvåa och på tredje plats kom Ressun lukio i Helsingfors. Medeltalet på elevernas avgångsbetyg från grundskolan beaktas i jämförelsen som gäller studentskrivningarna både i våras och i höst.

De bästa svenskspråkiga gymnasierna är Katedralskolan i Åbo på 5:e plats, Gymnasiet Grankulla samskola på 8:e och Vörå samgymnasium på 9:e plats.

5. Katedralskolan i Åbo

8. Gymnasiet Grankulla samskola

9. Vörå samgymnasium

13. Helsinge gymnasium

15. Mattlidens gymnasium

16. Topeliusgymnasiet i Nykarleby

25. Virkby gymnasium

28. Sibbo gymnasium

30. Borgå gymnasium

34. Kotka svenska samskola

41. Kristinestads gymnasium

42. Korsholms gymnasium

52. Vasa övningsskola

55. Gymnasiet Lärkan

68. Pargas svenska gymnasium

77. Gymnasiet i Petalax

79. Tölö gymnasium

90. Brändö gymnasium

114. Ekenäs gymnasium

119. Närpes gymnasium

120. Karleby svenska gymnasium

124. Kronoby gymnasium

134. Karis-Billnäs gymnasium

143. Kyrkslätts gymnasium

146. Hangö gymnasium

178. Pedersöre gymnasium

184. Jakobstads gymnasium

192. Vasa gymnasium

232. Kimitoöns gymnasium

278. Lovisa gymnasium

338. Björneborgs svenska samskola

Data saknas: Svenska privatskolan i Uleåborg, Svenska samskolan i Tammerfors 

Det är andra året i rad som Katedralskolan i Åbo placerar sig bland de tio bästa. År 2014 kom skolan på 14:e plats.

– Det känns mycket trevligt och glädjande, säger rektor Marianne Pärnänen.

"Okej att vara duktig"

Hon säger att elevernas bakgrund kan vara en delorsak till framgången. Många elever kommer från familjer där föräldrarna är akademiker.

– Vi har en atmosfär där det är okej att vara bra och duktig. Man får prestera.

Men både studerande och lärare jobbar hårt i skolan, påpekar Pärnänen.

– Vi har lärare som kräver ganska mycket av eleverna och har krav också på innehållet i prestationerna.

De flesta svenska i bättre halvan

Totalt ryms sex svenskspråkiga gymnasier bland de 20 bästa då Helsinge gymnasium i Vanda placerar sig på 13:e plats, Mattlidens gymnasium i Esbo på 15:e plats och Topeliusgymnasiet i Nykarleby på 16:e plats. Bland de 30 bästa ryms också Virkby gymnasium, Sibbo gymnasium och Borgå gymnasium. Hangö gymnasium som låg i topp ett par år ligger nu på 146:e plats. Av de 33 svenska gymnasierna placerar sig 25 i den bästa hälften av Finlands gymnasier.

Det är betydligt färre som avlägger studentexamen på hösten än på våren så resultatet skiljer sig inte mycket från jämförelsen i våras. Kvälls- och vuxengymnasier har inte beaktats i jämförelsen.

Data om elevernas avgångsbetyg från grundskolan saknades för åtta gymnasier, däribland Svenska privatskolan i Uleåborg och Svenska samskolan i Tammerfors. De beaktas därför inte i jämförelsen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning