Sex procent av finlandssvenskarna har flyttat till Sverige under 2000-talet

I tunnelbanan. Sofia Colliander (t.v.), Amanda Ahlström och Tanja Hukkinen har alla flyttat från Helsingforsregionen till Stockholm för att studera – och är därmed del av en trend som är tydlig i Magmas färska undersökning.Bild: ArI Luostarinen

Drygt 17 000 finlandssvenskar flyttade till Sverige åren 2000–2015. Det är fler än invånarna i hela Lovisa eller nästan alla svenskspråkiga i Raseborg. Och de två senaste åren har det skett en klar ökning – med speciellt unga från Helsingforsregionen som emigrerar, visar Magmas utredning.