Sex Hallå-miljoner från Kulturfonden

Svenska kulturfondens nya strategiska program Hallå! har intresserat många. Programmets syfte är att främja lusten och förmågan att kommunicera på svenska och finska i Finland, och i april fick fonden sammanlagt 286 ansökningar om Hallå-bidrag.

Nu har 77 sökande beviljats sammanlagt sex miljoner euro för projekt som stöder ett flerspråkigt Finland.

Enligt ett pressmeddelande går 70 procent av de beviljade bidragen till utbildning och forskning och 30 procent till projekt inom konst, kultur och organisationsarbete.

– Sex miljoner kan låta som en stor summa och visst räcker pengarna till att förverkliga många strategiska projekt. Sammanlagt anhöll de sökande om 48 miljoner euro och vi märkte att många ansökningar var på betydligt större belopp än vi normalt ser, säger vd Sören Lillkung som medger att Kulturfonden också uppmanade de sökande att våga tänka stort.

Av de sökande som beviljas bidrag skrev 53 procent sin ansökan på svenska, 34 procent på finska och 13 procent på båda språken. Bland bidragsmottagarna finns flera högskolor och universitet, men också aktörer som Svenska Teatern och Nordiska somaliska föreningen. Den sistnämnda ska driva ett projekt med målet att få elever med invandrarbakgrund i finskspråkiga skolor att intressera sig för svenska.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning