Sex böcker tävlar om årets Fack-Finlandia

Sex verk kandiderar till årets Finlandiapris för facklitteratur. Vinnaren utses av Jörn Donner.

Årets kandidater är Heikki Aittokoskis verk Kuolemantanssi – Askeleita nationalismin Euroopassa, Vesa Heikkinens och Tapio Pajunens verk Kansalaistaisto – Miten politiikka voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää, Marjo Kaartinen, Hannu Salmi och Marja Tuominen med Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria, Harri Kalha men verket Rut Bryk: Elämän taide, Mari Manninen med Yhden lapsen kansa – Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret samt Kimmo Ohtonen med boken Karhu – voimaeläin.

Priset på 30 000 euro delas ut av Finlands Bokstiftelse för en meriterad finländsk fackbok. Vinnaren meddelas den 24 november.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46