Sex böcker tävlar om årets Fack-Finlandia

Sex verk kandiderar till årets Finlandiapris för facklitteratur. Vinnaren utses av Jörn Donner.

Årets kandidater är Heikki Aittokoskis verk Kuolemantanssi – Askeleita nationalismin Euroopassa, Vesa Heikkinens och Tapio Pajunens verk Kansalaistaisto – Miten politiikka voi ymmärtää, jos sitä voi ymmärtää, Marjo Kaartinen, Hannu Salmi och Marja Tuominen med Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria, Harri Kalha men verket Rut Bryk: Elämän taide, Mari Manninen med Yhden lapsen kansa – Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret samt Kimmo Ohtonen med boken Karhu – voimaeläin.

Priset på 30 000 euro delas ut av Finlands Bokstiftelse för en meriterad finländsk fackbok. Vinnaren meddelas den 24 november.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning