Sex ansikten av Buxtehude

Bild: Britt Lindemann

En av Danmarks ledande organister har spelat in Buxtehudes hela orgelproduktion på flertalet instrument. Resultatet är barockmusik av bästa slag.

ORGELMUSIK

Bine Bryndorf

Dietrich Buxtehude: Samtliga verk för orgel

6 cd-skivor. (Dacapo)

Dietrich Buxtehude är ett av musikhistoriens lite mystiska, nästan mytiska namn. Vi vet inte riktigt när han föddes (1637?), inte heller var (Oldesloe, Danmark?); hans nationalitet är också en gåta, svensk? dansk? tysk? Och vad hette han, Diderik? Dieterich? Dietrich? Buxtehude tjänstgjorde ett år i Helsingborg (då danskt), sedan i Helsingör för att slutligen 1668 flytta till Lybeck där han var organist i Mariakyrkan till sin död 1707. Efter 39 år i Lybeck var han säkert tysk.

Buxtehude komponerade både kammarmusik och sakral vokalmusik. Vilken kyrkokör har inte sjungit hans svängiga julkantat In dulci jubilo! Men Buxtehude var anställd som organist, inte som kantor och det är hans oerhört mångsidiga och avancerade orgelmusik som fascinerar. Förutsättningen för denna musik är det avancerade orgelbygget i norra Europa på 1600- och 1700-talet. Orgelbyggare som Schnitger, Stellwagen och andra mindre kända byggde stora orglar med två, tre, någon gång fyra manualer. Och pedal.

Dessa orglar hade nämligen en pedalklaviatur på drygt två oktaver med helt egna stämmor vilket var unikt. Buxtehudes kolleger i södra Europa, Frescobaldi, Couperin och andra hade ingenting motsvarande. Det var då Hansaorganisterna uppfann pedalsolot. Buxtehudes Preludium C-dur BuxWV 137 inleds med ett stort virtuost pedalsolo (som inspirerat Bach till ett ännu virtuosare pedalsolo i sin C-durtoccata BWV 564) och pedalen har alltid en viktig roll i Buxtehudes orgelmusik.

Tyvärr finns det mycket lite kvar av dessa orglar – de flesta förstördes under kriget – däremot nog förstklassiga rekonstruktioner. Bine Bryndorf, en av Danmarks ledande organister, har spelat sina sex skivor på flera olika instrument, alla i barockstil. Exklusivast är den stora (fyra manualer och pedal, 59 stämmor) Schnitgerorgeln i S:t Jakobi, Hamburg. Orgeln monterades ner under kriget och förvarades i en källare under kyrkan; orgelhuset förstördes i en bombattack i juni 1944 men orgeln räddades och 1993 kunde den rekonstruerade orgeln återinvigas.

Av två slag

Dietrich Buxtehudes orgelmusik kan grovt delas i två grupper: Fria orgelkompositioner samt musik som bygger på koralmotiv. Det spelar mycket liten roll vad dessa fria verk heter, de är alla skrivna i en fantastisk improvisatorisk stil – stylus phantasticus – där barockorgelns rika klangpalett utnyttjas till fullo. Mot de fria avsnitten kontrasterar korta fugor, ofta är formen femdelad: introduktion–fuga–mellanspel–fuga–final. D-molltoccatan, BuxWV 155 har alla kännetecken på denna stil, svepande skalor som överraskande landar i pedalen, utmanande pedalsolon, ett kort fugato och en bländande final.

Buxtehudes koralbearbetningar kan även delas i två grupper: Korta koralförspel där koralmelodin spelas solistiskt på en skild manual, ibland så rikt utsirad att församlingen inte förstod vilken psalm som skulle sjungas. Dessa koraler är alltid innerligt texttolkande och förebådar Bachs Orgelbüchlein. Som exempel kan nämnas Durch Adams Fall ist ganz verderbt där sorgen över syndafallet tolkas gripande.

Den andra gruppen består av stora koralfantasier och -variationer där koralen utgör temamaterialet. I dessa kompositioner närmar Buxtehude sig stilen i de fria verken och som genrens mästerverk framstår den stora fantasin över reformationskoralen Nun freut euch, lieben Christen g'mein BuxWV 210.

Bine Bryndorf har inte strukturerat musiken – sex och en halv timmar orgelmusik! – enligt kompositionsform utan låter varje cd bli en helhet, en orgelkonsert på ca en timme. Det gör det lätt att lyssna och njuta av Bryndorfs vitala spel och ständigt omväxlande, väl valda och färggranna registreringar – barockmusik som bäst.

Enligt legenden gick Bach år 1705 till fots till Lybeck för att höra Buxtehude och hans orglar. Bach hade gärna efterträtt Buxtehude i Mariakyrkan med dess förstklassiga orglar men då förutsättningen var att han skulle gifta sig med Buxtehudes äldsta dotter, som lär ha varit mycket ful, promenerade han tillbaka hem till Arnstadt.

Folke Forsman

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning