S & S valde fadderskolor

Glada miner. Bosunds förskola i Larsmo blir fadderförskola. Bild: Okänd

Förlaget Schildts & Söderströms har valt ut två förskolor som fadderförskolor.

Mattbergets förskola i Esbo och Bosunds förskola i Larsmo blir förlagets nya fadderförskolor. Den ena förskolan betonar i sin ansökan den starka närvaron av finskan, den andra betonar dialekterna i vardagen.

S & S tänker sig fadderförskolor som ett sätt att gynna barn och läsning. Fadderskolorna kommer att få ett friexemplar av alla årets böcker, besök av en författare eller illustratör, och besök av en expert som på ett föräldramöte talar om barns läsning.

Förlaget Schildts & Söderströms fick över 60 ansökningar till fadderskolor.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03