Schildts & Söderströms är redo för nya läroplanen

Skolans nya läroplan har inneburit en enorm läromedelssatsning för förlaget Schildts & Söderströms, säger läromedelschef Nils Saramo (till vänster), marknadsföringschef Kenneth Nykvist, vd Mari Koli och marknadsförare Carina Moisio. Bild: Stefan Holmström/SPT

– Läroplansreformen påverkar oss väldigt mycket när lärare ska bli coachar och eleverna ska bygga en kunskapsbas utgående från en bredare syn på information. Det säger Nils Saramo, läromedelschef vid Schildts & Söderströms.

– Varje gång det kommit en ny läroplan har det diskuterats om man hänger med på svenskspråkigt håll, har vi det som behövs?

Den här gången borde det inte vara oklart. Saramo anser det sannolikt att förlaget aldrig tidigare kommit ut med lika mycket nytt i läromedelsväg på en gång. Det handlar om 130 nya titlar enbart för grundskolan, både tryckta och digitala, sade Saramo på den pressträff S & S ordnade på måndagen. Därtill kommer alla böcker för gymnasiet.

– Det handlar om en otroligt stor mängd, säger vd Mari Koli.

Läromedel står enligt Koli numera för ungefär hälften av S&S omsättning.

Tuff tidtabell

De nya läromedlen handlar om ett nytänk. Det syns bland annat i Busfarfar-böckerna för årskurs ett, med text på tre olika nivåer. Det handlar om differentiering där man bättre beaktar elevernas läskunskap eller -okunskap.

– Vänster sida är för dem som inte upptäckt läsning, höger sida för dem som kan läsa, säger Carina Moisio, läromedelsmarknadsförare.

För dem som kan läsa bra finns ytterligare en bok, som också används för högläsning.

– På så vis är allt tillgängligt för alla, säger Moisio.

Därtill finns aktivitets- och bokstavsböcker. Målet är att fylla de luckor som kan uppstå då det inte finns lämpliga böcker eller uppgifter för elever med väldigt olika utgångsläge.

De titlar som S & S översatt från finska har inneburit en tuff utmaning vad gäller tidtabellen, säger Saramo. Han vill också ge en eloge till författarna bakom de svenskspråkiga böckerna.

– De är lärare vars engagemang har varit fantastiskt.

Digitalt steg

S & S nya läromedel är också en frukt av det som inleddes för åtta år sedan. Då beslutade förlaget att satsa hårt på det digitala, vilket innebar att bland annat kodare anställdes. Synsättet på hur man arbetar i skolan har också förändrats. Alla är nu så uppkopplade att det inte finns ett behov för möjlighet att arbeta offline, säger Saramo.

– Målet är ändå inte att alla i skolorna ska ha dator, påpekar Moisio.

Utgående från skolans behov och resurser kan tryckta böcker och digitalt kombineras på olika sätt. Intresset är stort för att kombinera det tryckta med det digitala, som omfattar sådant som inte finns i det tryckta, säger Saramo. Han visar en video där en ekvation ritas upp och förklaras och en annan video där man ser hur olja och ättiksyra beter sig i ett provrör.

– Det finns ändå ett stort behov av tryckta läromedel, oberoende av pedagogiken i skolan.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning