Seta portar KD:s kandidat i EU-valsdebatt

Människorättsorganisationen Seta ordnar en EU-valsdebatt under den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi i Europasalen den 17 maj. Bild:

Seta tillåter inte KD:s kandidat Tapio Puolimatka att delta i deras EU-valsdebatt. I stället ber de att KD skickar en annan kandidat som står närmare människorättsorganisationens linje.

Seta ordnar en EU-valsdebatt under den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi i Europasalen den 17 maj. Människorättsorganisationen har bett alla riksdagspartier och småpartier att delta i paneldiskussionen.

– Kristdemokraternas Tapio Puolimatka är inte välkommen som debattör till vår paneldiskussion för att han aktivt verkar emot de personers rättigheter som tillhör sexual- och könsminoriteter, säger Setas generalsekreterare Kerttu Tarjamo i ett pressmeddelande.

I publiken sitter personer som tillhör olika sexual- och könsminoriteter.

– Vi vill att de lhbtiq-personer som kommer till debatten inte behöver vara rädda för att bli ifrågasatta och förklarade som värdelösa. De upplever tillräckligt av det.

Seta uppger att de är beredda att fortsätta diskussionen och att KD:s representanter är välkomna att bekanta sig med organisationens verksamhet.

Puolimatka förundrar sig för sin del hur en organisation som får offentligt stöd "kan agera så här odemokratiskt".

– Vad i Setas verksamhet är så ifrågasättbart att det inte ens i sin egen paneldebatt kan skapa förutsättningar för en öppen diskussion, trots att alla andra deltagare och publiken tillsammans kan försöka omkullkasta mina argument, säger Puolimatka i ett pressmeddelande.

 Puolimatka är känd för sina starka åsikter mot att lagen om ett könsneutralt äktenskap skulle godkännas.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning