Seta: Normer och stereotypier orsakar mobbning – homosexualitet gör inte det

Unga som hör till en sexuell minoritet mobbas oftare än heterosexuella ungdomar. Bild: SPT-Flickr/Derek Mindler

Föreningen Seta kritiserar skolor för att inte motverka mobbning. Det här efter uttalande av en rektor som väckt mycket debatt.

Yles redaktion MOT, som jobbar med grävande journalistik, publicerade på tisdagen en artikel om mobbning i skolor. I artikeln säger bland annat en rektor att hon tycker det är konstigt att 12-åringar berättar att de är homosexuella eller klär sig speciellt.

Det gör andra elever arga och rädda och då behandlar de eleven i fråga illa, säger rektorn till Yle. Enligt henne uppfattar då eleven situationen som mobbning, trots att eleven, som hon säger, på sätt och vis själv har bett om uppmärksamheten.

Kommentarerna i artikeln har väckt mycket debatt och upprör också föreningen för sexuellt likaberättigande Seta.

Seta lyfter fram att skolorna använder elevers sexuella läggning som en bortförklaring för mobbning. Enligt Seta är skolornas uppfattningar föråldrade och skadliga för unga.

– Problemet är inte hos eleverna som är homosexuella, utan hos skolorna som inte respekterar mångfald, inte jobbar för jämlikhet och inte berättar om normer som orsakar diskriminering. Det finns ett enormt behov av jämställdhetsarbete i skolorna, säger Kerttu Tarjamo, Setas ordförande i ett pressmeddelande.

Unga som hör till en sexuell minoritet mobbas oftare än heterosexuella ungdomar, enligt en enkät som Institutet för hälsa och välfärd THL gjorde 2017.

– Skolorna borde ingripa och motverka det här, inte upprätthålla normer och stereotypier som orsakar mobbning, säger Tarjamo i pressmeddelandet.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning