Seta kräver regnbågspolitiskt program – "Regnbågsbarn är särskilt utsatta"

Hälften av alla transunga i Finland har övervägt självmord, säger man från Seta. Bild: SPT-Flickr/Derek Mindler

Den nationella organisationen för hbtiq-rättigheter, Seta, vill att nästa regering tar itu med den psykiska ohälsa som finns bland regnbågsbarn och regnbågsungdomar.

Seta skriver i ett pressmeddelande att en förnyelse av translagen främjar ungas psykiska hälsa. Organisationen vill att nästa riksdag slår fast direktiv för självbestämmanderätt för interkönade barn. Man kräver också en reform av translagen och ett tredje juridiskt kön. De internationella kraven på barns och ungas psykiska hälsa tryggas genom ett regnbågspolitiskt program, säger man från Seta.

– Barn som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter har rätt till trygghet och skydd från våld och mobbning, oberoende av om det sker i hemmet, i skolan, på nätet, inom sportvärlden eller i det offentliga rummet, säger ungdomskoordinatorn Lotte Telakivi i pressmeddelandet.

Självbestämmanderätt till sitt kön gäller också personer under 18 år, säger man från Seta.

Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter befinner sig regnbågsbarn i en särskilt utsatt position. Hbtiq-barn och hbtiq-unga har en större risk att bli utsatta för våld än andra ungdomar. Ungefär hälften av transungdomarna i Finland har övervägt självmord.

– Redan nu ges hormonblockande mediciner till unga vars pubertet börjar för tidigt. Den här trygga vårdmetoden ska på jämlika villkor också vara möjlig för transunga. Unga behöver den ro att växa som de blockande medicinerna ger.

Telakivi säger att om transunga vägras vård finns det risk för självmedicinering. Att vägra medicinering är inte ett neutralt alternativ.

– Att bli utan vård utsätter unga för självskadebeteende, depression och diskriminering. Barnets bästa är att hens psykiska välbefinnande stöds.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning