Servicesedlarna testas i fem nya projekt

Bild: Lehtikuva / Timo Jaakonaho

Försöken med servicesedlarna ska göra synligt hur valfriheten och servicesedeln fungerar som en del av social- och hälsovårdsreformen. Nu är fem landskap med i försöket.

Fyra av försöken omfattar nästan hela landskap, Kajanaland, Siun sote, Eksote och Päijänne-Tavastland, medan försöket i Österbotten omfattar Vasa och stadens grannkommuner.

I försöken samlar man in olika områdens och tjänsteproducenters erfarenheter och synpunkter på hur servicesedeln och samordningen av tjänsterna fungerar. Dessutom ger försöken information om tillgången till och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster.

– Valfriheten gör att kommuninvånaren själv kan välja en tjänsteproducent från den privata, offentliga eller tredje sektorn. Ett centralt syfte med försöken med servicesedlar är att för den fortsatta beredningen av valfriheten ta fram information om hur verksamhetsmodellen fungerar, om kundbeteendet, om utvecklingen av servicenätverket och om hur IKT-systemen fungerar, säger Vuokko Lehtimäki, projektchef.

Ett mål är att ta reda på hur olika modeller för prissättning av, och ersättning för tjänsterna inverkar på de totala kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna. Målet är att komma fram till en modell som är totalekonomiskt ändamålsenlig.

Prioriteringar inom projekten och regional omfattning

I det försök som genomförs i Österbotten ligger fokus på att testa användning av personliga budgetar i tjänster för äldre. Målet är att utveckla ett verktyg som identifierar sådana kunder som har störst nytta av att använda en personlig budget.

Inom Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt genomförs ett försök med personlig budget för kunder som behöver mycket tjänster i enlighet med äldreomsorgslagen och handikappservicelagen, i Norra Karelen ett försök för att ta reda på om man genom användning av personliga budgetar kan ge personer med svår funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning större möjligheter att utforma sitt eget liv. I Päijänne-Tavastland kan en del av invånarna i Lahtis stad välja en servicesedel när de besöker en läkar- eller sjukskötarmottagning inom hälso- och sjukvården. I Kajanaland genomförs ett försök med personliga budgetar inom socialtjänsterna. I försöket deltar en grupp om sammanlagt 50 klienter bestående av äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörning, och deras erfarenheter jämförs med en kontrollgrupp bestående av 50 personer.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03