Servicesedlar går hem bland barnsfamiljerna – allt fler väljer privata daghem

År 2019 deltog omkring 77 procent av alla barn i åldrarna 1-6 år i småbarnspedagogiken. Bild: Sofia Westerholm/SPT

År 2019 valde föräldrar till över 32 000 barn i Finland att utnyttja kommunens servicesedlar för småbarnspedagogik. Fyra år tidigare var siffran inte ens hälften så stor.

Det blir allt vanligare att familjer väljer att utnyttja kommunens servicesedlar för att betala för privat småbarnspedagogik.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds statistik deltog i fjol närapå 32 000 barn i småbarnspedagogik vid daghem som familjen själv valt utifrån vart kommunen beviljat servicesedlar. Det motsvarar 13 procent av alla de barn som deltar i småbarnspedagogiken i Finland.

Att servicesedlarnas popularitet ökat syns då antalet jämförs med siffrorna 2015, året då servicesedlarnas användning inom småbarnspedagogiken började statistikföras.

Antalet har mer än fördubblats, eftersom drygt 15 000 barn runtom i landet år 2015 deltog i småbarnspedagogik som betalades med servicesedel.

Av alla de barn som deltar i småbarnspedagogiken deltog ifjol 57 procent i heldags daghemsverksamhet finansierad av kommunen. Sex procent av barnen deltog i familjedagvård finansierad av kommunen och fem procent i privat vård finansierad av Folkpensionsanstalten.

Institutets siffror visar också att allt fler småbarn överlag deltar i småbarnspedagogik i Finland. Omkring 77 procent av landets 1-6-åringar deltog år 2019 i småbarnspedagogiken. I jämförelse med året innan ökade antalet med tre procentenheter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning