Servicefacket Pam varslar om strejk

Vårt mål är att förbättra avlöningssystemet och lönenivån inom branschen i tillägg till att vi vill stoppa försämringarna av arbetsvillkoren, säger Pams ordförande Ann Selin. Bild:

Servicefacket Pam är på krigsstigen efter att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal i fastighetsbranschen kraschade på tisdagen. Nu varslar Pam om strejk.

Den utlysta strejken börjar den 1 mars kl. 6.00 och slutar den 3 mars kl. 6.00 ifall avtalsparterna inte lyckas nå en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för städare, fastighetsskötare och servicearbetare i fastighetsbranschen. Strejken genomförs på tolv företag runtom i Finland och omfattar totalt omkring 1 100 anställda. Det övertidsförbud som Pam utlyste den 1 februari är fortfarande i kraft.

– Vårt mål är att förbättra avlöningssystemet och lönenivån inom branschen i tillägg till att vi vill stoppa försämringarna av arbetsvillkoren. Fastighetsarbetsgivarnas nuvarande förslag möjliggör inte en utveckling av branschen, säger Pams ordförande Ann Selin.

Kollektivavtalsförhandlingarna berör omkring 70 000 arbetstagare i fastighetsbranschen.

– Arbetstagarna har presenterat en lista på försämringar som skulle innebära en lönesänkning på 8,3 procent för våra medlemmar. Arbetsgivaren godtog inte ett endaste av våra krav i gårdagens förhandlingar. Situationen är helt fastlåst, säger Selin.

Förtroendekris

Pams representanter ondgör sig över det de kallar arbetsgivarparternas dubbelspel.

– De har i offentligheten förnekat att de skulle laborera med en lista på försämringar. I praktiken presenterades samma lista ändå vid förhandlingsbordet på tisdagen, uppger Selin.

Enligt Pams ordförande är det en djup förtroendekris som har trasslat till förhandlingsläget.

– Det grämer mig oerhört att vi har hamnat i denna situation. Varje fackförbund med självaktning vill ju förhandla fram en lösning och ett nytt kollektivavtal. Det är en prestigeförlust för oss att vi har hamnat i detta dödläge, säger Selin.

Bakom prestigeförlusten ligger gammalt groll. Pam och arbetsgivarparterna har tidigare bland annat tvistat om grunderna för personliga lönetillägg och poängsättningen av hur krävande jobbet är.

– I praktiken har arbetsgivaren använt sin direktionsrätt och placerat de flesta av våra medlemmar i lägre lönekategorier för att spara kostnader, vilket har förfelat syftet med den individuella poängsättningen av de enskilda jobben, säger Selin.

Tvist om söndagstillägg

Ett annat tvistefrö som har väckt ont blod är arbetsgivarparternas krav på att omförhandla söndagstilläggen.

– Våra medlemmar har varit ytterst oroliga över arbetsgivarens förslag att slopa söndags- och andra tillägg för obekväma arbetstider. De är bekymrade över sin utkomst. Förslagen återspeglar en låg uppskattning av städarnas, fastighetsskötarnas och servicearbetarnas arbete. Det här har fått känslorna att svalla, tillägger Selin.

Enligt Pam är den enda utvägen att riksförlikningsman Minna Helle nu bjuder in Pam och arbetsgivarna till fortsatta förhandlingar.

Utöver fastighetsbranschen leder Pam för tillfället förhandlingar om 22 andra kollektivavtal inom till exempel handeln och restaurang- och hotellbranschen. Totalt rör sig förhandlingarna om arbetsvillkoren för cirka 400 000 personer.

– Förhandlingarna med de övriga branschernas arbetsgivare har förlöpt fint. Det är endast fastighetsbranschen som har vållat problem för oss, säger organisationschef Niina Koivuniemi på Pam.

ARE Oy

Eskolanmäen Kiinteistöpalvelut Oy

Kajaanin huoltokeskus

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut Aravirta Oy

Lännen Kiinteistöpalvelu Oy

Rovanapa Oy

RTK-Palvelu

Lassila & Tikanoja Oy

N-Clean Oy

ISS Palvelut Oy

Coor Service Management Oy

SOL Palvelut Oy

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning